Janssen Cilag
  • Janssen Cilag
  • Lillegrensen 7
  • 0156 Oslo
Saker
4
Meny

Ny godkjent behandling gir håp for pasienter med hepatitt C 25.11.2011 15:50 | Pressemelding

I dag lever omtrent 20.000-30.000 personer med hepatitt C virus i Norge og det er et økende helseproblem. EMA, Det europeiske legemiddelbyrået, og norske myndigheter har nå godkjent Incivo (telaprevir) for behandling av voksne pasienter med kronisk hepatitt C-virus (HCV) av genotype 1, i kombinasjon med pegylert interferon og ribavirin. Det finnes nå en kombinasjonsbehandling som kommer til å kunne helbrede betydelig flere pasienter enn dagens standardbehandling og som dessuten vil ha betydelig kortere behandlingstid for mange pasienter.
  • Janssen Cilag
  • Lillegrensen 7
  • 0156 Oslo