Intutor Group AS

Vi er idealister som har spesialisert oss på interaksjon, transaksjons- og kommunikasjonsløsninger. Vi har gjennom årenes løp utviklet forskjellig produkter som blant annet Teoritentamen, MyKid, TrafikkSkolePortalen, BonaMea, Kura og Thecla. Teoritentamen ble i 2011 solgt til Lime Green Digital AS. I 2013 kjøpte Egmont Hjemmet Mortensen 51% av MyKid. I 2014 ble BonaMea godkjent av Norges forskningsråd som SkatteFUNN og i 2015 ble TrafikkSkolePortalen solgt. Vi har hovedkontor i Bergen og regionskontor i Oslo. Våre datter- og deleide selskaper inkluderer Bona Mea AS, Kura AS, Thecla AS og MyKid AS.

Saker
1
Meny

Vi er idealister som har spesialisert oss på interaksjon, transaksjons- og kommunikasjonsløsninger. Vi har gjennom årenes løp utviklet forskjellig produkter som blant annet Teoritentamen, MyKid, TrafikkSkolePortalen, BonaMea, Kura og Thecla. Teoritentamen ble i 2011 solgt til Lime Green Digital AS. I 2013 kjøpte Egmont Hjemmet Mortensen 51% av MyKid. I 2014 ble BonaMea godkjent av Norges forskningsråd som SkatteFUNN og i 2015 ble TrafikkSkolePortalen solgt. Vi har hovedkontor i Bergen og regionskontor i Oslo. Våre datter- og deleide selskaper inkluderer Bona Mea AS, Kura AS, Thecla AS og MyKid AS.