Indra Navia
Saker
8
Meny

Repsol og Indra har utviklet et sikkerhetssystem for deteksjon av hydrokarboner som er det første i verden av sitt slag23.4.2014 06:00 | Pressemelding

• Repsol og Indra har gått sammen om å utvikle HEADS (Hydrocarbon Early Automatic Detection System), et system for tidlig deteksjon av lekkasje som skal bedre sikkerheten ved operasjoner til sjøs i energibransjen. • Over tjue eksperter, vitenskapsfolk og forskere fra begge selskapene har samarbeidet om å utvikle dette systemet – det første i verden av sitt slag – og systemet har nettopp vært gjennom en vellykket testperiode ved Repsols industrikompleks i Tarragona. • Dette gjennombruddet utgjør et betydelig bidrag til oljebransjen: Kombinasjonen av overvåkingssensorer, automatisk bildetolking og alarmer som utløses uten menneskelig innblanding, gir en betydelig forbedring i deteksjon av hendelser under vann, med en responstid på under to minutter. • Repsol har bidratt til prosjektet med omfattende kunnskap rundt oljeleting og produksjon av hydrokarboner samt kunnskap om det marine miljøet. Selskapet har også bidratt med teknologiske ressurser fra Repsol Technology Center (CTR), som er