IMDi
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken. IMDi skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at deres samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
Saker
56
Meny

Presseinvitasjon- Dialog som metode mot tvangsekteskap3.2.2012 14:17 | Pressemelding

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inviterer media til presentasjon av rapporten “Erfaringer med dialog i tvangsekteskapssaker”. Sted: IMDis lokaler i Tollbugata 20, Oslo Tid: Tirsdag 7. februar 2012 kl. 09.00 – 10.30 Anja Bredal fra Institutt for samfunnsforskning legger fram rapporten, og er tilgjengelig for spørsmål. Rapporten lanseres tirsdag 7.2, men vi sender informasjonen ut på forhånd, slik at journalistene kan sette seg inn i materialet på forhånd, hvis de ønsker det.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken. IMDi skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at deres samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).