Ikomm
Ikomm ble fra starten i 2003 etablert som et IKS for å drifte eierkommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Sommeren 2007 ble Ikomm et AS med muligheter for å hente inntekter fra andre kundegrupper, og senere samme år flyttet vi til egne lokaler i Fakkelgården. Landets første miljøsertifiserte datasenter ble satt i produksjon i slutten av 2009. Datasenteret har gjennomgått løpende oppdateringer, og har siden oppstarten vært kjernen i Ikomms ASP-leveranser. Ikomm kjennetegnes ved evnen til å tilpasse sine leveranser til kundens behov, og i dag drifter vi over 800 applikasjoner for mer enn 12000 brukere i hele Skandinavia. Vår kjernekompetanse retter seg mot tre hovedområder: Driftstjenester Rådgivning og prosjektstyring Klientservice Vi er en lett tilgjengelig driftspartner via vår Servicedesk og har et sterkt team av kundeansvarlige som har direkte kontakt med Kunden.
Saker
3
Meny
Ikomm ble fra starten i 2003 etablert som et IKS for å drifte eierkommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Sommeren 2007 ble Ikomm et AS med muligheter for å hente inntekter fra andre kundegrupper, og senere samme år flyttet vi til egne lokaler i Fakkelgården. Landets første miljøsertifiserte datasenter ble satt i produksjon i slutten av 2009. Datasenteret har gjennomgått løpende oppdateringer, og har siden oppstarten vært kjernen i Ikomms ASP-leveranser. Ikomm kjennetegnes ved evnen til å tilpasse sine leveranser til kundens behov, og i dag drifter vi over 800 applikasjoner for mer enn 12000 brukere i hele Skandinavia. Vår kjernekompetanse retter seg mot tre hovedområder: Driftstjenester Rådgivning og prosjektstyring Klientservice Vi er en lett tilgjengelig driftspartner via vår Servicedesk og har et sterkt team av kundeansvarlige som har direkte kontakt med Kunden.