Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Saker
196
Meny

Norges idrettsforbund ønsker et felles internasjonalt organ for dopingkontroller30.10.2018 15:26 | Pressemelding

Det er mange aktører som tar dopingprøver av utøverne. Det er viktig at det ikke skjer avvik fra regelverket, verken når prøvene tas eller ved den etterfølgende behandlingen og analysen av prøvene. Utøverne må oppleve trygghet til testregimet de er underlagt, ikke minst fra et rettssikkerhetsperspektiv, men de må også ha tillit til at systemet fanger opp de utøveren som bryter eller ønsker å bryte dopingreglene. Et testregime uten nødvendig tillit, vil på sikt være ødeleggende for antidopingarbeidet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.