Horton International AS

Horton International er at av verdens 15 største executive search-selskaper med over 40 kontorer på fire kontinenter. Horton International i Norge har over 30 prosent av sin omsetning internasjonalt. Horton International Norge har spesialisert seg på rekrutteringer til toppledelser og styrer.
Horton International er at av verdens 15 største executive search-selskaper med over 40 kontorer på fire kontinenter. Horton International i Norge har over 30 prosent av sin omsetning internasjonalt. Horton International Norge har spesialisert seg på rekrutteringer til toppledelser og styrer.