Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge at avfall kommer på avveie og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Vår hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av herreløst avfall, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddedagen som er Norges største kollektive ryddedugnad.

Strandrydderapporten er en årlig utgivelse som presenterer resultatene fra ryddesesongen I Norge. Rapporten er basert på tall fra Ryddeportalen og utarbeides av Hold Norge Rent med tilskudd fra Miljødirektoratet.

Saker
52
Meny
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge at avfall kommer på avveie og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Vår hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av herreløst avfall, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddedagen som er Norges største kollektive ryddedugnad.

Strandrydderapporten er en årlig utgivelse som presenterer resultatene fra ryddesesongen I Norge. Rapporten er basert på tall fra Ryddeportalen og utarbeides av Hold Norge Rent med tilskudd fra Miljødirektoratet.