Høgskolen i Oslo og Akershus

HiOA jobbar tett med studentar, profesjonar og arbeidsliv for å bygge eit varmt, klokt og nyskapande samfunn.

Som den største statlege høgskolen i landet, med omlag 18.000 studentar og 1.950 tilsette, tilbyr vi studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Frokostseminar om de nyeste forbrukstrendene9.6.2017 12:16 | Pressemelding

Tid: torsdag 15. juni kl. 8-10Sted: Hotel Bristol#SIFOsurvey Forbrukskreditt – et samfunnsproblem? Markedet for usikret kreditt er i sterk vekst. Hvor utbredt er forbrukslån og kredittkortgjeld, hvem er det som låner, hvorfor låner de — og hva med betalingsproblemer? Og er det forresten noen i selskapslivet som skryter av at de har forbrukslån? Dette og mer til skal Christian Poppe presentere på frokostseminaret. ‘Pushing’ av usikret kreditt – hvor og til hvem? Det kan virke som om låneselskaper kaster lån etter oss. Er dette tilfellet, og hvem er som blir tilbudt slike lån og hvem takker ja? Torvald Tangeland presenterer ferske tall. Eiendomsskatt – bare pest og plage? Mange i Norge betaler eiendomsskatt, og noen ganske mye. Er det en skatt som har stor betydning for husholdenes økonomi? Er dette en skatt som har legitimitet i befolkningen? I så fall hvilke grupper er for og imot? Hvordan skiller hhv de som betaler eiendomsskatt og de som ikke gjør det i oppslutningen om slik beskatni

Frivillige avgjørende ved de store ankomstene av flyktninger og migranter i 201528.4.2017 10:42 | Pressemelding

Krisen i 2015 utløste et stort engasjement blant frivillige i mange lokallag og førte også til rekruttering av nye frivillige, organisatoriske endringer og nye måter å jobbe på. En fersk rapport ser på frivillige organisasjoner og frivilliges innsats og ressurser langs asylsøkerkjeden under og etter de store ankomstene av asylsøkere sommeren og høsten 2015. Rapporten er basert på intervjuer med både etablerte og nye typer frivillige organisasjoner, kommuner og mottak.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

HiOA jobbar tett med studentar, profesjonar og arbeidsliv for å bygge eit varmt, klokt og nyskapande samfunn.

Som den største statlege høgskolen i landet, med omlag 18.000 studentar og 1.950 tilsette, tilbyr vi studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.