GreeNudge
GreeNudge er en organisasjon med mål å initiere, finansiere og promotere forskning på adferdsendring som klimatiltak. Ved å produsere små, potente "nudge", som oppfordrer til endring i måten vi lever på, håper vi å tilføre et virkemiddel med potensiale til å ha stor effekt i klimakampen. Nudging handler om valg. Et "nudge" kan være å opplyse om livstidsprisen på tørketromler, for å synliggjøre hva som lønner seg for forbruker og miljø i det lange løp. Eller å stille boligkjøpere overfor et valg om gratis energisjekk hver gang man kjøper et nytt hus. Bevisste valg baserer seg på god informasjon, det har man ikke alltid. GreeNudge ønsker å utforske tiltak som kan dulte oss i en grønnere og mer klimavennlig retning. GreeNudge finansierer forskning, og er behjelpelig med å sette deg som interessert forsker i kontakt med aktuelle næringslivspartnere. Vi følger opp, og hjelper til i kommunikasjonen av studier med gode resultater. GreeNudge ble stiftet i 2011.
Saker
1
Meny
GreeNudge er en organisasjon med mål å initiere, finansiere og promotere forskning på adferdsendring som klimatiltak. Ved å produsere små, potente "nudge", som oppfordrer til endring i måten vi lever på, håper vi å tilføre et virkemiddel med potensiale til å ha stor effekt i klimakampen. Nudging handler om valg. Et "nudge" kan være å opplyse om livstidsprisen på tørketromler, for å synliggjøre hva som lønner seg for forbruker og miljø i det lange løp. Eller å stille boligkjøpere overfor et valg om gratis energisjekk hver gang man kjøper et nytt hus. Bevisste valg baserer seg på god informasjon, det har man ikke alltid. GreeNudge ønsker å utforske tiltak som kan dulte oss i en grønnere og mer klimavennlig retning. GreeNudge finansierer forskning, og er behjelpelig med å sette deg som interessert forsker i kontakt med aktuelle næringslivspartnere. Vi følger opp, og hjelper til i kommunikasjonen av studier med gode resultater. GreeNudge ble stiftet i 2011.