Gladmat AS
Gladmat er et utstillingsvindu for matproduksjon, gastronomi og matkultur, en arena hvor forbrukere og foredlere av mat møtes. Gladmat er den ledende matfestivalen, både i Norge og Norden, og skal fremme publikums interesse for mat og matkultur. I 2013 arrangeres festivalen for 15. år på rad. Gladmat ønsker å vise frem nisjeprodukter, råvarer og det siste innen trender. Samtidig søkes deltakere som representerer lokale kvalitetsprodukter med unike historier. Gladmat er et utstillingsvindu for matproduksjon, gastronomi og matkultur. Festivalen trekker opptil 250.000 besøkende i løpet av fire dager, og får stor oppmerksomhet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gladmat har som målsetting: •Å være Norges viktigste arena for formidling av matkultur med vekt på næringsutvikling, gjennom hele året. •Å fremme publikums interesse for og kunnskap om mat og matkultur •Å være den ledende matfestivalen i Norge og Norden, med stor oppmerksomhet fra lokale, nasjonale og internasjonale medier. •Å være næringens utstillingsvindu for matproduksjon, gastronomi og matkultur. •Å ha deltakere med lokale kvalitetsprodukter. Gladmat AS er en non-profit organisasjon, som har Gladmatfestivalen som sin hovedvirksomhet.
Saker
3
Meny
Gladmat er et utstillingsvindu for matproduksjon, gastronomi og matkultur, en arena hvor forbrukere og foredlere av mat møtes. Gladmat er den ledende matfestivalen, både i Norge og Norden, og skal fremme publikums interesse for mat og matkultur. I 2013 arrangeres festivalen for 15. år på rad. Gladmat ønsker å vise frem nisjeprodukter, råvarer og det siste innen trender. Samtidig søkes deltakere som representerer lokale kvalitetsprodukter med unike historier. Gladmat er et utstillingsvindu for matproduksjon, gastronomi og matkultur. Festivalen trekker opptil 250.000 besøkende i løpet av fire dager, og får stor oppmerksomhet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Gladmat har som målsetting: •Å være Norges viktigste arena for formidling av matkultur med vekt på næringsutvikling, gjennom hele året. •Å fremme publikums interesse for og kunnskap om mat og matkultur •Å være den ledende matfestivalen i Norge og Norden, med stor oppmerksomhet fra lokale, nasjonale og internasjonale medier. •Å være næringens utstillingsvindu for matproduksjon, gastronomi og matkultur. •Å ha deltakere med lokale kvalitetsprodukter. Gladmat AS er en non-profit organisasjon, som har Gladmatfestivalen som sin hovedvirksomhet.