Gassnova

Statsforetaket Gassnova arbeider med teknologiutvikling innen fangst, transport og lagring av CO2 gjennom forskningsprogrammet CLIMIT og gjennom Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Gassnova koordinerer og følger opp arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge og er rådgiver overfor Olje- og energidepartementet i spørsmål knyttet til CO2-håndtering.

Saker
25
Meny

Første tildeling av utviklingsmidler for å fange CO2 fra industriutslipp - Norcem får støtte til sitt testanlegg20.12.2010 15:00 | Pressemelding

Programstyret til CLIMIT-programmet har nå innvilget det første prosjektet innenfor industriutslipp. – Ved å trekke inn CO2-fangst i industrien vil leverandørene se et større marked og dette vil igjen øke interessen for CO2-håndtering. For å utvikle ny teknologi, er vi helt avhengig av å få inn tunge industriaktører, så dette er en viktig milepæl, sier leder av CLIMIT-sekretariatet, teknologidirektør Klaus Schöffel i Gassnova SF.

Forskning og utvikling innen fangst og lagring høyt på dagsorden – og resultatene lar ikke vente på seg 13.10.2010 10:00 | Pressemelding

I underkant av 100 forskere på CO2-håndtering er samlet på Soria Moria i to dager, der de siste resultatene legges frem. Olje- og energidepartementet har store forventninger til forskernes bidrag for å realisere CO2-håndtering. CLIMIT-programmet er et viktig virkemiddel for å støtte karbonfangst- og -lagringsprosjekter fra grunnforskning til demonstrasjon, sa politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet (OED).

  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Statsforetaket Gassnova arbeider med teknologiutvikling innen fangst, transport og lagring av CO2 gjennom forskningsprogrammet CLIMIT og gjennom Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Gassnova koordinerer og følger opp arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge og er rådgiver overfor Olje- og energidepartementet i spørsmål knyttet til CO2-håndtering.