Fredskorpset

Fredskorpset bidrar til samfunnsendring gjennom gjensidig utveksling av unge mennesker og yrkesaktive. Fredskorpset er en del av den statlige norske utviklingspolitikken.

Vi tilrettelegger for utveksling av arbeidskraft mellom institusjoner i Norge, Asia, Afrika og Latin-Amerika. Om lag 9000 fredskorpsere har de siste 16 årene jobbet og bodd i et annet land. Nær 40 engasjerte medarbeidere i Oslo utgjør landets fremste fagmiljø på internasjonal utveksling for utvikling i sør.

Vi gjør verden mindre.

Saker
34
Meny

Bryt barrierene - Ungt lederskapskonferansen 20177.3.2017 07:51 | Pressemelding

Å være ung handler om å utfordre det bestående. Hvis man i tillegg skal være en ung leder må man utfordre systemet rundt seg og samtidig presentere løsninger som er bedre enn de vi har i dag. Hvilke rolle spiller unge ledere i å endre eksisterende strukturer, bruke ny kunnskap, nye metoder, og bygge broer mellom gammelt og nytt gjennom med alternative og innovative løsninger? Det er noen av de spørsmålene konferansen svarer på.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Fredskorpset bidrar til samfunnsendring gjennom gjensidig utveksling av unge mennesker og yrkesaktive. Fredskorpset er en del av den statlige norske utviklingspolitikken.

Vi tilrettelegger for utveksling av arbeidskraft mellom institusjoner i Norge, Asia, Afrika og Latin-Amerika. Om lag 9000 fredskorpsere har de siste 16 årene jobbet og bodd i et annet land. Nær 40 engasjerte medarbeidere i Oslo utgjør landets fremste fagmiljø på internasjonal utveksling for utvikling i sør.

Vi gjør verden mindre.