Føyen Advokatfirma DA
Saker
2
Meny

Pressemelding vedrørende løslatelsen av Eirik Jensen30.5.2014 15:53 | Pressemelding

Som forsvarer for polititjenestemannen som er siktet av Spesialenheten for grov korrupsjon, vil jeg informere om at han nå er løslatt fra varetektsarrest etter å ha sittet fengslet med omfattende restriksjoner i mer enn tre måneder. Polititjenestemannen har fra første dag benektet straffskyld, noe han opprettholder med styrke. Etter å ha vært holdt innesperret og fratatt all kontakt med familie, venner og arbeidskolleger i det meste av varetektsperioden, er han er svært sliten, psykisk og fysisk. Politikolleger, sammen med helsepersonell, har nå sørget for å bringe ham til et sted der han vil bli holdt skjermet. Han trenger å bygge seg opp mentalt og fysisk, for igjen å kunne fungere i et åpent samfunn. Jeg retter derfor en sterk oppfordring til massemediene om å respektere polititjenestemannens behov for å kunne være i fred. Inntil 20. mai var han underlagt et regime med totalt medieforbud. Han var således helt ukjent med at han i hele varetektsperioden er blitt omtalt med fullt navn,