Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
Forsvarsbygg skaper liv på historisk grunn. Festningene skal ivaretas med verdighet på kulturminnenes premisser.
Forsvarsbygg skaper liv på historisk grunn. Festningene skal ivaretas med verdighet på kulturminnenes premisser.