Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Saker
380
Meny

Ny petroleumsstrategi – Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp30.11.2016 09:25 | Pressemelding

Ny teknologi kan gi mange nye olje- og gassfunn og bedre utnytting av ressurser på norsk sokkel over de neste tiårene, samtidig som at utslippene av klimagasser reduseres. Den økte produksjonen tilsvarer opp mot 5000 milliarder kroner og kan føre til prosjekter som kan skape flere tusen arbeidsplasser i norsk leverandørindustri, viser nye beregninger gjort for OG21.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.