Føniks Ruspolitisk Tenketank

Politisk og ideologisk uavhengig forening som skal bidra til en sterkere rusdebatt, bedre samarbeid på rusfeltet og på sikt en bedre omsorg for rusavhengige og deres pårørende.
  • Føniks Ruspolitisk Tenketank
  • Geitmyrsveien 31a
  • 0171 Oslo
Saker
2
Meny
Politisk og ideologisk uavhengig forening som skal bidra til en sterkere rusdebatt, bedre samarbeid på rusfeltet og på sikt en bedre omsorg for rusavhengige og deres pårørende.
  • Føniks Ruspolitisk Tenketank
  • Geitmyrsveien 31a
  • 0171 Oslo