Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Saker
31
Meny

Stor-høring om "Glassjenta Ida" og norsk barnevern1.2.2017 08:42 | Presseinvitasjon

Velkommen til stor-høring i Oslo om «Glassjenta Ida-saken» - et arrangement om fremtidens barnevern i Norge. Historien om «Ida» ble presentert i Stavanger Aftenblad i januar 2016, og er tidenes lengste avisreportasje om en barnevernssak. Den skapte stor debatt i barnevernkretser og øvrig hjelpeapparat, og ble fulgt opp med en tilsynsrapport sist høst; «Dei forstod meg ikkje». Rapporten inneholder 33 forslag til forbedringer i både barnevernet, psykiatrien, politiet og tilsynsmyndigheten selv.

Bedre vern mot vold og trusler i arbeidslivet18.11.2016 15:34 | Pressemelding

Regjeringen har vedtatt nye regler som forplikter arbeidsgiver til å bedre sikre og følge opp ansatte som utsettes for vold og trusler om vold. – Dette har vi kjempet for lenge, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. FO organiserer vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer som er mest utsatte for vold og trusler om vold i yrkeslivet. Fire av ti av disse har opplevd vold eller trusler det siste året, viser tall fra Arbeidstilsynet.

Inntektsforskjellene øker - flere vokser opp i fattigdom17.10.2016 16:12 | Pressemelding

Inntektsforskjellene i Norge vokser, og antall personer som tjener lite øker. Årene før 2009 lå andelen personer med lav inntekt stabilt på rundt åtte prosent, mens i 2014 var andelen økt til nesten 11 prosent, viser tall fra SSB. - Foruten fokus på sysselsetting, må regjeringen også sørge for at de som står utenfor arbeidslivet har et mer akseptabelt stønadsnivå enn i dag, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Betydelig diskriminering av utviklingshemmede må stanses, krever FO.3.10.2016 16:53 | Pressemelding

- Utviklingshemmede diskrimineres på en rekke områder, og situasjonen er langt mer alvorlig enn antatt. Det sa Rettighetsutvalgets leder Osmund Kaldheim, da han i dag offentliggjorde rapporten «På lik linje». – Vi har lenge advart om situasjonen. Nå må regjeringen øke bevilgninger til kommunene, og sørge for et kraftig kompetanseløft i tjenestene. Vilje, riktige holdninger og prioritering er ikke tilstrekkelig for å endre dette, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Krever opptrappingsplan for bedre tjenester til utviklingshemmede30.9.2016 17:56 | Kronikk

Utviklingshemmede utestenges stadig fra skolen og arbeidslivet, og får ofte oppfølging av personer uten tilstrekkelig kompetanse. Mandag 3. oktober overleverer Rettighetsutvalget en innstilling til statsråd Solveig Horne, med konkrete forslag for å bedre livssituasjonen til personer med utviklingshemning. For at tiltakene som foreslås sikres, og tjenestene til utviklingshemmede styrkes, krever vi derfor en opptrappingsplan med øremerkede midler til kommunene.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).