Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Saker
35
Meny

Stor-høring om "Glassjenta Ida" og norsk barnevern1.2.2017 08:42 | Presseinvitasjon

Velkommen til stor-høring i Oslo om «Glassjenta Ida-saken» - et arrangement om fremtidens barnevern i Norge. Historien om «Ida» ble presentert i Stavanger Aftenblad i januar 2016, og er tidenes lengste avisreportasje om en barnevernssak. Den skapte stor debatt i barnevernkretser og øvrig hjelpeapparat, og ble fulgt opp med en tilsynsrapport sist høst; «Dei forstod meg ikkje». Rapporten inneholder 33 forslag til forbedringer i både barnevernet, psykiatrien, politiet og tilsynsmyndigheten selv.

Bedre vern mot vold og trusler i arbeidslivet18.11.2016 15:34 | Pressemelding

Regjeringen har vedtatt nye regler som forplikter arbeidsgiver til å bedre sikre og følge opp ansatte som utsettes for vold og trusler om vold. – Dette har vi kjempet for lenge, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. FO organiserer vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer som er mest utsatte for vold og trusler om vold i yrkeslivet. Fire av ti av disse har opplevd vold eller trusler det siste året, viser tall fra Arbeidstilsynet.

Inntektsforskjellene øker - flere vokser opp i fattigdom17.10.2016 16:12 | Pressemelding

Inntektsforskjellene i Norge vokser, og antall personer som tjener lite øker. Årene før 2009 lå andelen personer med lav inntekt stabilt på rundt åtte prosent, mens i 2014 var andelen økt til nesten 11 prosent, viser tall fra SSB. - Foruten fokus på sysselsetting, må regjeringen også sørge for at de som står utenfor arbeidslivet har et mer akseptabelt stønadsnivå enn i dag, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).