EPSI Norge
Saker
6
Meny

Kundetilfredsheten i norske barnehager faller, mens den øker for Politiet. 15.11.2010 07:00 | Pressemelding

EPSI Norges kundetilfredshetsmåling av flere sentrale offentlige tjenester viser at nordmenn er mindre tilfredse med barnehagene enn i 2009, mer tilfredse med Politiet enn tidligere, mens det kun er små endringer innen grunnskolen, offentlig transport og helse og omsorgstjenester. - Sammenlignet med øvrige nordiske land så ligger den norske tilfredsheten med disse tjenestene til dels langt lavere enn hva tilfellet er hos våre nordiske naboer, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge.

Vinmonopolet har mer fornøyde kunder enn Systembolaget, og ICA går frem på årets kundetilfredshetsstudie i dagligvarebransjen. 24.12.2009 07:10 | Pressemelding

Dette er noe av hva årets EPSI studie av dagligvarebransjen og Vinmonopolet viser. Det er nok en gang småbutikker/kjeder som nyter den høyeste kundetilfredshet i dagligvarehandelen, og kundene vurderer særlig produktkvaliteten til å være høy. Blant de store kjedene er det kun mindre endinger i kundetilfredshet sett ift forrige måling, selv om ICA kan vise til en positiv utvikling, og COOP faller noe tilbake.

Tilfredsheten med den norske grunnskolen øker, mens tilfredsheten med politiet holder seg lav. 30.11.2009 10:45 | Pressemelding

Over 1900 personer er blitt intervjuet i forbindelse med EPSI Norges årlige undersøkelse av hvordan nordmenn opplever tjenester levert av det offentlige. Studien omfatter grunnskole, barnehage, helsetjenester, politi og offentlig transport. Når man setter disse tjenestene opp mot hverandre, så er det tydelig at nordmenn er mest fornøyd med tjenesten levert i barnehager og minst fornøyd med politiet.