Enova
Saker
11
Meny

Priv til red.: Enova utlyser stipend for journalister17.11.2009 15:40 | Pressemelding

7. til 18. desember møtes FNs klimakonvensjon i København for å diskutere en framtidig global klimaavtale. Dette 15. partsmøtet (COP 15) i Klimakonvensjonen forventes å omfatte 15.000 delegater og observatører fra over 190 av FNs medlemsland. Møtene i København foregår på Bella Center i utkanten av København. Enova vil sammen med blant andre CICERO Senter for klimaforskning gi tilbud om en solid faglig ramme rundt forhandlingene på skipet M/F Norröna som ligger til kai i Nyhavn under COP 15. Green World Communications har tatt initiativ til å etablere denne møteplassen, og på Norröna kan du som journalist følge klimaforhandlingene på nært hold.

Enova støtter byggingen av verdens første prototyp for saltkraftverk på Hurum14.11.2007 12:23 | Pressemelding

Etter 10 år med forskning planlegger nå Statkraft utbygging av en fullskala prototyp av et saltkraftverk. Potensialet for produksjon av saltkraft i Norge er omtrent 12 TWh/år, og går alt som forventet, regner Statkraft med å kunne starte opp Norges første saltkraftverk i 2015. Enova har bevilget 6,9 millioner kroner i investeringsstøtte til bygging av prototypen. – Dette er en spennende teknologi og vi er glad for å kunne bidra til at Statkraft får prøvd den ut i en fullskala pilot, sier adm. direktør Eli Arnstad i Enova.

Nye store investeringer i energieffektivisering29.10.2007 11:10 | Pressemelding

Norges største leverandør av tekniske bygginstallasjoner, YIT Building Systems AS har inngått en prosjektstøtteavtale med Enova på 46,5 millioner kroner. Avtalen vil gjøre det enklere for YITs kunder å investere i energieffektivisering, og antas å utløse nye energisparende investeringer på over 900 millioner kroner. Avtalens målsetting er en samlet reduksjon i energiforbruket på 155 millioner kWh, tilsvarende årsforbruket i 7 750 boliger i fem år.

PRM: Enova/ Storstilt fjernvarmeutbygging i Oslo (foto)19.9.2007 13:01 | Pressemelding

- Den nye fjernvarmeledningen fra Klemetsrud til sentrum blir en hovedpulsåre i Oslo, sa ordfører Svenn Kristiansen, da han i formiddag var med å markere anleggstart for en ny epoke i fjernvarmeutbyggingen i Oslo. Hafslund og Viken Fjernvarme investerer selv nær 300 millioner kroner i et anlegg som knytter fjernvarmenettet i øst og vest sammen, en utbygging som innen 2014 skal gi fjernvarme til bebyggelse tilsvarende 100.000 nye hustander. Enova støtter i tillegg prosjektet med 130 millioner kroner.