Embriq AS

Om Embriq: Embriq designer, utvikler og forvalter IT-løsninger gjennom forretningsområdene Consulting, Operations og Software. Embriq er et norsk integrert høykompetanseselskap med over 120 ansatte og en årlig omsetning på ca. 230 millioner kroner. Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom smarte valg og strategisk bruk av IT. Embriq leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen og Göteborg.

Saker
16
Meny

Nettalliansen velger Rejlers Embriq!5.12.2016 08:05 | Pressemelding

(Oslo, 5. Desember 2016) Nettalliansen velger Rejlers Embriq! Nettalliansen har inngått en avtale med Rejlers Embriq om leveranse av tjenester innen IT-drift. Avtalen omfatter helhetlige IT-driftstjenester til mer enn 47 energiselskap over hele Norge og inkluderer implementering, drift og vedlikehold av infrastruktur, sluttbrukerutstyr og standard kontorstøtteapplikasjoner. Rejlers Embriq får gjennom avtalen ansvar for etablering og helhetlig drift, samt ansvar for integrasjonsstøtte av fremtidige fagapplikasjoner som blir del av Nettalliansens digitaliseringsprosess.

Rejlers Embriq deltar i 400MNOK FME prosjektet CINELDI – Tildeling gitt fra Forskningsrådet!27.5.2016 06:00 | Pressemelding

(Oslo, 26. Mai 2016) Energiminister Tord Lien offentliggjorde i dag tildelingen fra Forskningsrådet til nye FME (Forskningssentre for miljøvennlig energi) på Energiforskningskonferansen 2016. Rejlers Embriq er svært glad for å være en del av forskningssamarbeidet «CINELDI» som er blant de få utvalgte søknadene som har passert nåløyet og mottatt tildeling! Prosjektet går over 8 år og har en kostnadsramme på totalt 400 MNOK.

Embriq inngår første avtale i Sverige på leveranse av Quant!3.11.2015 07:00 | Pressemelding

Oslo/Östersund, 2. November 2015, Jämtkraft inngår avtale med Embriq på leveranse av Quant sentralsystem for 63.000 målepunkter basert på Värmek rammeavtale. Etter gjennomgått anbudsprosess inngikk Embriq rammeavtale i juli 2015 med Värmek på leveranse av Overordnet måleverdisystem til Värmeks 144 medlemsbedrifter, og basert på denne rammeavtalen har Embriq nå avtalt leveranse av Quant Sentralsystem til Jämtkraft. Quant vil håndtere datainnsamling og validering av data samt drift fra målere og kommunikasjon fra samtlige digitale strømmålere hos Jämtkraft.

Om Embriq: Embriq designer, utvikler og forvalter IT-løsninger gjennom forretningsområdene Consulting, Operations og Software. Embriq er et norsk integrert høykompetanseselskap med over 120 ansatte og en årlig omsetning på ca. 230 millioner kroner. Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom smarte valg og strategisk bruk av IT. Embriq leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen og Göteborg.