Eksportkreditt Norge

OM OSS . Eksportkreditt hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden. Lykkes ute, sikre hjemme Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme. Det gjør vi gjennom å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene våre kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester fra norske eksportører. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn, utbetaling samt oppfølging av lån. Ved utgangen av 2013 er det ventet at utlånsporteføljen vil være på rundt 50 milliarder kroner. Eksportkreditt Norge er et statsaksjeselskap underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Selskapet har vært operativt siden 1. juli 2012.
Saker
9
Meny

Eksportkreditt Norge 3. kvartal 2014: 8,8 milliarder – rekordutbetaling av nye lån4.11.2014 08:00 | Pressemelding

Oslo, 4. november 2014 – Eksportkreditt Norge utbetalte eksportrelaterte lån for totalt 8,8 milliarder kroner i årets tredje kvartal. Dette er det det høyeste utbetalingsbeløpet for et enkelt kvartal i selskapets historie. Selskapets utlånssaldo var ved kvartalsslutt 54,5 milliarder kroner. Selskapet opplever noe nedgang i søknadsvolum sammenlignet med foregående kvartaler. Årsaken er økt usikkerhet knyttet til olje- og gassnæringen.

Eksportkreditt Norge tilslutter seg Ekvatorprinsippene27.6.2014 11:30 | Pressemelding

Oslo, 27. juni 2014 - Eksportkreditt Norge støtter internasjonalt initiativ for å fremme miljø og sosiale forhold, og tilknytter seg Ekvatorprinsippene. Selskapet følger en rekke av sine samarbeidspartnere ved å ta del i et initiativ som skal sikre ansvarlighet og bærekraft innen finansiering av internasjonale prosjekter. – Veldig mange av de internasjonale bankene vi samarbeider tett med er tilknyttet Ekvatorprinsippene, og vi ser at initiativet bidrar til å øke oppmerksomheten rundt sosiale forhold og miljø. Vi anser det derfor som et naturlig steg for oss å ta del i initiativet, sier administrerende direktør i Eksportkreditt Norge Jarle Roth. Ekvatorprinsippene har blant annet bidratt til å rette søkelyset mot sentrale miljøspørsmål og forurensning, samt øke oppmerksomheten rundt arbeidstaker rettigheter og forholdene for urbefolkning og minoriteter. Siden oppstarten i 2003 har 79 internasjonale banker i 34 land tilknyttet seg prinsippene. – Ekvatorprinsippene er i tråd med våre kje
OM OSS . Eksportkreditt hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden. Lykkes ute, sikre hjemme Eksportkreditt Norge tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar til å sikre arbeidsplasser her hjemme. Det gjør vi gjennom å tilby norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene våre kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borebakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester fra norske eksportører. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn, utbetaling samt oppfølging av lån. Ved utgangen av 2013 er det ventet at utlånsporteføljen vil være på rundt 50 milliarder kroner. Eksportkreditt Norge er et statsaksjeselskap underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Selskapet har vært operativt siden 1. juli 2012.