Egmont Fonden
Egmont Fonden er et næringsdrivende fond som er engasjert i medievirksomhet og allmennyttig virksomhet. Hvert år går en andel av overskuddet i selskapet til allmennyttige formål i Danmark og Norge – hovedsakelig støttes barn og unge, men vi har også et filmfond. I perioden 1920-2012 har nesten 3 milliarder kroner gått til samfunnsnyttige formål. Samarbeidet mellom Egmont Fondens medievirksomhet og allmennyttige formål foregår med utgangspunkt i fire prinsipper som du kan lese mer om her: http://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-filer/ALMENNYTTIG%20strategi2013.pdf
Saker
2
Meny
Egmont Fonden er et næringsdrivende fond som er engasjert i medievirksomhet og allmennyttig virksomhet. Hvert år går en andel av overskuddet i selskapet til allmennyttige formål i Danmark og Norge – hovedsakelig støttes barn og unge, men vi har også et filmfond. I perioden 1920-2012 har nesten 3 milliarder kroner gått til samfunnsnyttige formål. Samarbeidet mellom Egmont Fondens medievirksomhet og allmennyttige formål foregår med utgangspunkt i fire prinsipper som du kan lese mer om her: http://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-filer/ALMENNYTTIG%20strategi2013.pdf