Econa

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.

Saker
44
Meny

Tror ikke arbeidsgivere kan stimulere til økt sykkelbruk10.6.2014 10:16 | Pressemelding

Ansatte i norske bedrifter har ikke tro på at praktiske tiltak på jobben, som bedre sykkelfasiliteter, lånesykkel og ledere som rollemodeller, vil få særlig mange flere ansatte til å sykle til og fra arbeidsstedet. Heller ikke virkemidler som sykkeltid som del av arbeidstid, eller utbetalt kilometergodtgjørelse, vil øke syklefrekvensen, viser en studie gjennomført av forskerne Caroline Dale Ditlev-Simonsen og Fred Wenstøp. De rapporterer fra studien i en artikkel i siste nummer av Econas fagtidsskrift Magma.

En god leder – født sånn eller blitt sånn?20.3.2014 08:30 | Pressemelding

Er man født leder eller er det noe man først og fremst utvikler gjennom erfaringer og miljø? I siste nummer av Econas fagtidsskrift Magma skriver forsker Thomas S. Nilsen at genene vi er velsignet med, er viktig for våre lederegenskaper. Studien viser at arvelige faktorer har større betydning enn familiemiljø. Dette styrker begrepet om «den fødte leder». Et viktig spørsmål i tradisjonell ledelsesforskning er hvilke egenskaper en leder bør ha for å gjøre en god jobb. For å se på hvem lederne er og hvilke egenskaper de har, har man tradisjonelt spurt mye om sosialisering, utdannelse og kultur, altså påvirkning og livserfaringer. Samtidig er det et faktum at gener spiller en stor rolle i de fleste aspekter ved menneskelig adferd. Et kraftfullt verktøy for å forske på dette er tvillingforskning. Den ser på forskjeller mellom eneggede tvillinger og toeggede tvillinger, for å forklare i hvilken grad egenskaper er arvelige. - I en studie gjort på et utvalg norske tvillinger, født i perioden 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag.