Dramatikkens hus

Dramatikkens hus har et nasjonalt ansvar for scenetekstutvikling i Norge. Vi er teatrenes eget teater, et felles prøverom og utviklingsarena for scenetekst, en aktør som bidrar til at nye tekster og talenter tilkommer teaterfeltet. For å være denne fagarenaen er det viktig for oss å etablere og vedlikeholde kontakten med et bredt spekter av teaterkunstnere – både dramatikere, teaterledere, regissører, dramaturger, scenografer, koreografer, dansere, komponister, musikere og skuespillere. 

Saker
28
Meny
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Dramatikkens hus har et nasjonalt ansvar for scenetekstutvikling i Norge. Vi er teatrenes eget teater, et felles prøverom og utviklingsarena for scenetekst, en aktør som bidrar til at nye tekster og talenter tilkommer teaterfeltet. For å være denne fagarenaen er det viktig for oss å etablere og vedlikeholde kontakten med et bredt spekter av teaterkunstnere – både dramatikere, teaterledere, regissører, dramaturger, scenografer, koreografer, dansere, komponister, musikere og skuespillere.