Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.

Saker
37
Meny
  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter.