DEFA

DEFA er et norskeid selskap med lange tradisjoner. Helt siden selskapet ble dannet i 1946 har vi fokusert på innovative løsninger og produkter av høy kvalitet. DEFA produserer og selger interiør og eksteriør belysning, alarm-, flåtestyring- og tracking-systemer for privatbiler, lastebiler, motorsykler, båter, bygg- og anleggsmaskiner, samt elektrisk lade- og forvarmingssystemer. DEFA engasjerer seg også i fjernkontroll løsninger for forvarming, elektrisitet, kamera og alarmer for bolig og fritidsmarkedet.

 

Saker
5
Meny

DEFA rekrutterer til global digital satsning.29.11.2016 13:10 | Pressemelding

DEFA AS startet i november rekrutteringen til en rekke stillinger som vil bli sentrale i neste fase av en global satsning på digitale løsninger. DEFA har de siste årene utviklet unik teknologi som skal imøtekomme et økende behov for dokumentasjon av tid og transport i en stadig mer mobil og kompleks arbeidshverdag. I dag regnes 75% av arbeidstakere i Europa og USA som helt eller delvis mobile, og dette markedet vil bare fortsette å vokse de neste årene.

DEFA er et norskeid selskap med lange tradisjoner. Helt siden selskapet ble dannet i 1946 har vi fokusert på innovative løsninger og produkter av høy kvalitet. DEFA produserer og selger interiør og eksteriør belysning, alarm-, flåtestyring- og tracking-systemer for privatbiler, lastebiler, motorsykler, båter, bygg- og anleggsmaskiner, samt elektrisk lade- og forvarmingssystemer. DEFA engasjerer seg også i fjernkontroll løsninger for forvarming, elektrisitet, kamera og alarmer for bolig og fritidsmarkedet.