Credo Partners
Credo Partners er et investeringsselskap for bedrifter som står foran sine mest avgjørende utviklingsfaser. Vi investerer i selskaper hvor vår kompetanse, kombinert med eksisterende eieres innsikt og ambisjoner, til sammen representerer betydelig potensiale for vekst og verdiutvikling. Vår jobb er å forløse potensialet som ligger i hver bedrift ved å tilføre riktig dose kapital, kompetanse og nettverk. Gjennom restrukturering, strategisk reposisjonering og operative forbedringer bygger vi bedre bedrifter.
Saker
1
Meny
Credo Partners er et investeringsselskap for bedrifter som står foran sine mest avgjørende utviklingsfaser. Vi investerer i selskaper hvor vår kompetanse, kombinert med eksisterende eieres innsikt og ambisjoner, til sammen representerer betydelig potensiale for vekst og verdiutvikling. Vår jobb er å forløse potensialet som ligger i hver bedrift ved å tilføre riktig dose kapital, kompetanse og nettverk. Gjennom restrukturering, strategisk reposisjonering og operative forbedringer bygger vi bedre bedrifter.