Corentium AS
Saker
7
Meny

Canary pro: Nytt norsk digitalt system for radonovervåking4.4.2013 08:00 | Pressemelding

Nasjonale og internasjonale helsemyndigheter har slått fast at radongass forårsaker et betydelig antall tilfelle av lungekreft i befolkningen. Utviklingen av den norske radonmåleren Canary og det etterfølgende systemet Canary pro er et resultat av økt internasjonalt fokus på radongass. Verdens helseorganisasjons rapport fra 2009 ‘WHO handbook on indoor radon. A public health perspective’ la fram detaljerte anbefalinger for å redusere helseutfordringene knyttet til radongass i bygninger.