Color Line

Color Line AS er blant Europas ledende rederier innen Europeisk nærskipsfart med ca 2 300 årsverk i fire land. Selskapet har en flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Selskapets aktiviteter inkluderer person- og godstransport, konferanse, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon. Color Line transporterer årlig i underkant av fire millioner passasjerer fra og til Norge. Color Line har de senere årene investert nærmere åtte milliarder kroner i nye skip og infrastruktur. Selskapet er det eneste rederiet i den internasjonale passasjertrafikken til og fra Norge med norsk hovedkontor og med skip i norsk register. Color Lines visjon er å bli Europas beste rederi innen cruise og transport fra et norsk ståsted. http://www.colorline.no/om_oss

Saker
28
Meny

Color Line med landstrømanlegg i alle sine havner i Norge27.8.2017 16:00 | Pressemelding

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet lørdag 26. august Color Lines fjerde og siste landstrømanlegg i Norge. Med det nye landstrømanlegget i Sandefjord, har selskapet sluttført et omfattende miljøprogram i havnene. Programmet startet i Oslo i 2011, fortsatte i Kristiansand i 2014 og i Larvik i 2016, med avslutning i Sandefjord i august 2017. Samlet gir satsingen til Color Line på landstrøm i havnene en årlig besparelse av utslipp med 10 000 tonn CO2, som tilsvarer utslipp fra mer enn 5 000 biler.

World’s largest plug-in hybrid vessel awarded Next Generation Ship Award30.5.2017 16:18 | Pressemelding

At the opening ceremony of the Nor-Shipping exhibition today, the ‘Color Hybrid’ plug-in hybrid ship was announced the winner of the Next Generation Ship Award. With a focus on innovation, the Award honors the most promising design for ships that will be at sea in the coming decade. The vessel has been designed by Fosen Yard and is being constructed by Ulstein Verft for ship owner Color Line. The Award was handed out by H.R.H Crown Prince Haakon of Norway.

Verdens største plug-in hybridskip er tildelt Next Generation Ship Award30.5.2017 13:17 | Pressemelding

Ved åpningsseremonien til Nor-Shipping-utstillingen i dag, ble plug-in hybridskipet med arbeidsnavnet «Color Hybrid» kåret til vinner av Next Generation Ship Award. Med fokus på innovasjon, hedrer prisen det mest lovende design på skip som skal sjøsettes det kommende tiåret. Fartøyet er designet av Fosen Yard og bygges av Ulstein Verft for eieren Color Line. Prisen ble utdelt av H.K.H. Kronprins Haakon.

Et godt år for Color Line i 201630.3.2017 08:50 | Pressemelding

Color Line hadde i 2016 en omsetning på nærmere fem milliarder kroner, og oppnådde et driftsresultat på vel en milliard kroner. Driftsresultatet er påvirket positivt av økt verdi per kunde og økt produksjon, godt hjulpet av lavere oljepris, en gunstig norsk valuta og en styrket tilskuddsordning for sysselsetting av norske sjøfolk. Kostnadsbasen i selskapet er samtidig redusert til lavere nivåer sammenlignet med tidligere år.

Color Line og Ulstein verft inngår intensjonsavtale om bygging av verdens største hybridskip24.1.2017 20:12 | Pressemelding

Color Line og Ulstein Verft har i dag inngått en intensjonsavtale om bygging av verdens største hybridskip. Skipet er planlagt satt inn i trafikk på strekningen Sandefjord-Strømstad fra sommersesongen 2019. Fergen blir en plug-in hybrid, der batteriene lades via en strømkabel med miljøvennlig strøm fra eget landstrømanlegg eller lades om bord fra skipets generatorer.

Color Line med verdens største hybridferge2.9.2016 06:10 | Pressemelding

Color Line vil bygge verdens største hybridferge og sette den i trafikk på strekningen Sandefjord–Strømstad fra 2020. Fergen blir en plug-in hybrid, der batteriene lades via en strømkabel med miljøvennlig strøm fra eget landstrømanlegg, eller lades om bord fra skipets generatorer. Den nye fergen inngår i konkurransen om tildeling av nye seilingstider i Sandefjord havn, og byggingen forutsetter at Sandefjord kommune tildeler 10-avgangen til Color Line.

Solid drift og tilfredsstillende resultat for Color Line i 201522.4.2016 08:57 | Pressemelding

Den underliggende driften for Color Line i 2015 har vært god med en bedring av driftsresultatet på nærmere 100 millioner kroner. Driftsresultatet er påvirket negativt av langt færre seilinger første kvartal 2015 sammenliknet med året før, fordi betydelige investeringer i renseteknologi (scrubbere) medførte lengre verkstedopphold enn normalt. Driftsresultatet er positivt påvirket av effekter fra implementert kostnads- og rasjonaliseringsprogram, lavere bunkerskostander og tiltak som har gitt økt inntjening per gjest.

Forliksavtale vedr. tubetvist i Kristiansand inngått mellom Fjord Line og Color Line9.4.2015 15:00 | Pressemelding

Color Line AS saksøkte i 2013 Fjord Line AS med krav om vederlag for bruk av en passasjer tube i Kristiansand havn i 2010. Saken ble avgjort ved Dalane tingretts dom av 21. mars 2014, som ble påanket til Gulating lagmannsrett. I kjølvannet av Dalane tingretts dom saksøkte Fjord Line AS Color Line AS for Oslo tingrett med krav om erstatning for kostnader til alternativ transport av passasjerene i havnen fra og med 2011. Hverken ankesaken for Gulating lagmannsrett eller saken for Oslo tingrett er pådømt.

  • 1
  • 2
  • Siste
  • >>

Color Line AS er blant Europas ledende rederier innen Europeisk nærskipsfart med ca 2 300 årsverk i fire land. Selskapet har en flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Selskapets aktiviteter inkluderer person- og godstransport, konferanse, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon. Color Line transporterer årlig i underkant av fire millioner passasjerer fra og til Norge. Color Line har de senere årene investert nærmere åtte milliarder kroner i nye skip og infrastruktur. Selskapet er det eneste rederiet i den internasjonale passasjertrafikken til og fra Norge med norsk hovedkontor og med skip i norsk register. Color Lines visjon er å bli Europas beste rederi innen cruise og transport fra et norsk ståsted. http://www.colorline.no/om_oss