Citylink

Citylink er navnet på jernbanen som binder Oslo sammen med byer og tettsteder på Østlandet. Citylink består av grenbanene som er nærmest Oslo og som utgjør den tettest befolkede regionen. Citylink-samarbeidet består av 21 kommuner i fem fylker.

  • Citylink
Saker
1
Meny

Citylink er navnet på jernbanen som binder Oslo sammen med byer og tettsteder på Østlandet. Citylink består av grenbanene som er nærmest Oslo og som utgjør den tettest befolkede regionen. Citylink-samarbeidet består av 21 kommuner i fem fylker.

  • Citylink