Citycon
Citycon er en ledende eier, administrator og utvikler av urbane dagligvareforankrede kjøpesentre i den nordiske og baltiske regionen. Citycon administrerer eiendeler for totalt ca. 3,4 milliarder euro og med en markedsverdi på 1,8 milliarder euro. Citycon er den største kjøpesentereieren i Finland og Estland og blant markedslederne i Sverige. Citycon har også etablert et fotfeste i Danmark. Citycons kjøpesentre ligger i urbane strøk nær der kundene bor og arbeider, og med direkte forbindelse til offentlig transport, helse- og kommunale tjenester. Plassert i hjertet av lokalsamfunnet, møter Citycons kjøpesentre de daglige behovene til kundenes. Citycon eier 35 kjøpesentre og 25 andre handelseiendommer. Av kjøpesentrene som eies av selskapet, er 21 i Finland, 10 i Sverige, 3 i Estland og 1 i Danmark. I 2014 hadde Citycons kjøpesentre 150 millioner besøkende. Citycon har en kredittvurdering som investment grade fra Standard & Poor's (BBB) og Moody's (Baa2). Citycon Oyj har vært børsnotert i Nasdaq Helsinki siden 1988. Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association). http://citycon.com
  • Citycon
Saker
2
Meny
Citycon er en ledende eier, administrator og utvikler av urbane dagligvareforankrede kjøpesentre i den nordiske og baltiske regionen. Citycon administrerer eiendeler for totalt ca. 3,4 milliarder euro og med en markedsverdi på 1,8 milliarder euro. Citycon er den største kjøpesentereieren i Finland og Estland og blant markedslederne i Sverige. Citycon har også etablert et fotfeste i Danmark. Citycons kjøpesentre ligger i urbane strøk nær der kundene bor og arbeider, og med direkte forbindelse til offentlig transport, helse- og kommunale tjenester. Plassert i hjertet av lokalsamfunnet, møter Citycons kjøpesentre de daglige behovene til kundenes. Citycon eier 35 kjøpesentre og 25 andre handelseiendommer. Av kjøpesentrene som eies av selskapet, er 21 i Finland, 10 i Sverige, 3 i Estland og 1 i Danmark. I 2014 hadde Citycons kjøpesentre 150 millioner besøkende. Citycon har en kredittvurdering som investment grade fra Standard & Poor's (BBB) og Moody's (Baa2). Citycon Oyj har vært børsnotert i Nasdaq Helsinki siden 1988. Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association). http://citycon.com
  • Citycon