Byggevareindustriens Forening

Saker
5
Meny

Positivt med styrket tilsyn av byggmoduler11.6.2013 09:45 | Pressemelding

- Det er svært positivt at Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) nå vil styrke tilsynet med dokumentasjonen som følger byggmodulene. Så vel kunder som de seriøse aktørene i markedet er tjent med at useriøse leverandører lukes ut, og at eventuelle misforståelser blir tatt tak i. Det sier adm.dir. Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening, som lenge vært en pådriver for intensivert tilsyn. Tall fra SSB (bearbeidet av Norsk Trevare) viser at verdien på import av moduler og elementer har økt med 750 % fra 1992 og frem til 2012, og er stadig økende.

Byggevare-salget opp, men fortsatt ledig kapasitet30.8.2012 16:00 | Pressemelding

Salget av byggevarer er opp 13 prosent hittil i år sammenliknet med 2011. Men hos produsentene i byggevareindustrien er det kapasitet til å ta unna mer uten nye investeringer. Dette fremgår av en undersøkelse som Byggevareindustriens Forening har foretatt blant et bredt utvalg av produsenter av byggevarer. Samlet er kapasitetsutnyttelsen i år ca. 75 %, og 1 av 4 melder at de med relativt enkle grep og investeringer kan øke kapasiteten betydelig.