Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæring og statlige myndigheter. Samarbeidet skal legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. Målet er 20 prosent lavere kostnader i løpet av 2020.

Bygg21 er organisert med eget styre, et strategisk råd og seks arbeidsgrupper. Styret er Kommunal- og moderniseringsdepartementets rådgiver, og er gjenoppnevnt for perioden 2017-2019.

Departementet har gitt spesifikke oppdrag, som av styret er omgjort til leveranser fra seks arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene skal levere bidrag innenfor områdene næringens rolle i plan- og byggeprosesser, kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling, kvalitet og bærekraft, samhandling i byggeprosjekter, industrialisering av byggeprosjekter, og kompetanse som konkurransefortrinn. Arbeidsgruppene startet arbeidet vinteren 2017, og skal levere sine anbefalinger i løpet av 2018. 

Saker
7
Meny

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæring og statlige myndigheter. Samarbeidet skal legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. Målet er 20 prosent lavere kostnader i løpet av 2020.

Bygg21 er organisert med eget styre, et strategisk råd og seks arbeidsgrupper. Styret er Kommunal- og moderniseringsdepartementets rådgiver, og er gjenoppnevnt for perioden 2017-2019.

Departementet har gitt spesifikke oppdrag, som av styret er omgjort til leveranser fra seks arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene skal levere bidrag innenfor områdene næringens rolle i plan- og byggeprosesser, kunnskap om produktivitet og kostnadsutvikling, kvalitet og bærekraft, samhandling i byggeprosjekter, industrialisering av byggeprosjekter, og kompetanse som konkurransefortrinn. Arbeidsgruppene startet arbeidet vinteren 2017, og skal levere sine anbefalinger i løpet av 2018.