Bygdeforskning
Følg
Følg

Følg saker fra Bygdeforskning

Registrer deg med din epostadresse for å få de nyeste sakene fra Bygdeforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Norsk senter for bygdeforskning skal gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren, og gjennom det bidra til å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i og mellom bygd og by.

Bygdeforskning er en selvstendig forskningsstiftelse lokalisert ved universitetsområdet på Dragvoll i Trondheim. Vi er et av de ledende bygdesosiologiske fagmiljøene i Europa, og arrangerte Verdenskongressen i bygdesosiologi i 2004 (arrangeres hvert fjerde år).

Norsk senter for bygdeforskning skal gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren, og gjennom det bidra til å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i og mellom bygd og by.

Bygdeforskning er en selvstendig forskningsstiftelse lokalisert ved universitetsområdet på Dragvoll i Trondheim. Vi er et av de ledende bygdesosiologiske fagmiljøene i Europa, og arrangerte Verdenskongressen i bygdesosiologi i 2004 (arrangeres hvert fjerde år).