Bygdeforskning

Norsk senter for bygdeforskning skal gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren, og gjennom det bidra til å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i og mellom bygd og by.

Bygdeforskning er en selvstendig forskningsstiftelse lokalisert ved universitetsområdet på Dragvoll i Trondheim. Vi er et av de ledende bygdesosiologiske fagmiljøene i Europa, og arrangerte Verdenskongressen i bygdesosiologi i 2004 (arrangeres hvert fjerde år).

Saker
1
Meny

Norsk senter for bygdeforskning skal gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren, og gjennom det bidra til å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i og mellom bygd og by.

Bygdeforskning er en selvstendig forskningsstiftelse lokalisert ved universitetsområdet på Dragvoll i Trondheim. Vi er et av de ledende bygdesosiologiske fagmiljøene i Europa, og arrangerte Verdenskongressen i bygdesosiologi i 2004 (arrangeres hvert fjerde år).