Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Saker
71
Meny

Sammen for barn og unge utsatt for menneskehandel28.5.2018 07:00:00 | Pressemelding

Barn og unge som utsattes for menneskehandel og andre typer utnytting får sjelden muligheten til å fortelle sin historie på en meningsfylt og helhetlig måte. Østersjørådet og Nordisk Ministerråd mener at dersom myndighetene hadde lyttet til de unges erfaringer og meninger ville de unge fått en bedre oppfølging, og samfunnet ville bedre kunne identifisere og følge barn og unge som utsettes for overgrep og utnytting.

Ny barnevernsmonitor gir oversikt over tilstanden i de lokale barnevernstjenestene13.12.2017 19:00:00 | Pressemelding

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lanserer 14. desember barnevernsmonitoren [https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/]. Nettressursen holder oversikt over kvalitet, økonomi og drift i de kommunale barnevernstjenestene. - I monitoren kan du sjekke tilstanden i alle Norges barnevernstjenester og få informasjon om barnevernsarbeidet i Norge. Dette er første gang vi har data og statistikk på interkommunalt nivå og kan analysere på barnevernstjenester, og ikke bare kommuner. Det er positivt å se at stadig flere små barnevernstjenester innleder samarbeid med andre for å styrke tjenesten, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. De fleste tallene er hentet fra SSB, men monitoren inneholder også tall og statistikk fra kommunenes halvårsrapportering og Sentralenheten for fylkesnemnda og sosiale saker. Kommunale tilstandsrapporter Det er totalt 75 interkommunale samarbeid i landet, noe som utgjør 235 kommuner. Totalt er det 295 barnevernstjenester i Norge. H

OPPVEKSTKONFERANSEN 2017: Parallellsamfunnet – er det oss?27.3.2017 15:16:07 | Pressemelding

I Norge stiger inntektsulikhetene og barnefattigdommen har økt jevnt siden 2000-tallet. Gjør det noe at forskjellene øker? Forfatteren bak bestselgeren Ulikhetens pris RICHARD WILKINSON, filmskaper og menneskerettighetsaktivist DEEYAH KHAN og professor i økonomi KALLE MOENE problematiserer. Videre kommer barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Bernt G Apeland (Røde Kors), Mahmoud Farahmand (LIM), Sigbjørn Johnsen (Fylkesmann i Hedmark), Bengt Lindstrøm (NTNU) og Helge Eide (KS). I debatt i oppvekstsofaen stiller direktører fra velferdsdirektoratene Hege Nilssen (Utdanningsdirektoratet), Sigrun Vågeng (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Libe Rieber-Mohn (IMDI), Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) og Mari Trommald (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Tid: Torsdag 30. mars 09.30 -16.00 Sted: Det norske teatret, Kristian IVs gate 8, Oslo Program: https://bufdir.no/arrangementer/Oppvekstkonferansen_2017/ https://bufdir.no/arrangementer/Oppvekstkonferansen_2017 Pressekontakt: Char
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Siste
  • >>

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.