Borreliose Centrum Augsburg

BCA-klinikken, Borreliose Centrum Augsburg, tilbyr behandling av borreliose og andre multisymptom-infeksjoner i henhold til de internasjonale ILDAS-retningslinjene. Klinikken har 34 ansatte, og behandler om lag 600 pasienter årlig. 80 av disse pasientene er norske, og klinikken får daglig inn blodprøver fra norske leger og pasienter. Klinikken tilbyr en kombinasjon av behandling med antibiotika, urter og andre alternative behandlinger. BCA-klinikkenble grunnlagt i 2006 av Dr. Carsten Nicolaus, som også er leder for klinikken i dag. For mer informasjon, se http://www.bca-clinic.de/ og http://www.bca-lab.de

  • Borreliose Centrum Augsburg
Saker
1
Meny

BCA-klinikken, Borreliose Centrum Augsburg, tilbyr behandling av borreliose og andre multisymptom-infeksjoner i henhold til de internasjonale ILDAS-retningslinjene. Klinikken har 34 ansatte, og behandler om lag 600 pasienter årlig. 80 av disse pasientene er norske, og klinikken får daglig inn blodprøver fra norske leger og pasienter. Klinikken tilbyr en kombinasjon av behandling med antibiotika, urter og andre alternative behandlinger. BCA-klinikkenble grunnlagt i 2006 av Dr. Carsten Nicolaus, som også er leder for klinikken i dag. For mer informasjon, se http://www.bca-clinic.de/ og http://www.bca-lab.de

  • Borreliose Centrum Augsburg