Blodbanken i Oslo
Saker
10
Meny

Mot permanent blodkrise11.6.2010 10:24 | Pressemelding

(Oslo 11.6.2010) Bruken av blod til pasientbehandling har økt med 12 prosent siden 1999, samtidig som rekrutteringen av nye blodgivere har stagnert. Aller mest dramatisk er situasjonen i Oslo, der antallet aktive blodgivere har gått ned med 27,5 prosent siden 1996. Landets største sykehus, Oslo Universitetssykehus er ikke lenger selvforsynt med blod. Fortsetter denne trenden vil Norge ha en permanent blodkrise i løpet av 4-5 år. Konsekvensen er dårligere pasientbehandling og lengre ventelister.