Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Saker
60
Meny

OPPVEKSTKONFERANSEN 2017: Parallellsamfunnet – er det oss?27.3.2017 15:16 | Pressemelding

I Norge stiger inntektsulikhetene og barnefattigdommen har økt jevnt siden 2000-tallet. Gjør det noe at forskjellene øker? Forfatteren bak bestselgeren Ulikhetens pris RICHARD WILKINSON, filmskaper og menneskerettighetsaktivist DEEYAH KHAN og professor i økonomi KALLE MOENE problematiserer. Videre kommer barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Bernt G Apeland (Røde Kors),  Mahmoud Farahmand (LIM), Sigbjørn Johnsen (Fylkesmann i Hedmark), Bengt Lindstrøm (NTNU) og  Helge Eide (KS). I debatt i oppvekstsofaen stiller direktører fra velferdsdirektoratene Hege Nilssen (Utdanningsdirektoratet), Sigrun Vågeng (Arbeids- og velferdsdirektoratet), Libe Rieber-Mohn (IMDI), Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet) og Mari Trommald (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Tid: Torsdag 30. mars 09.30 -16.00Sted: Det norske teatret, Kristian IVs gate 8, Oslo Program: https://bufdir.no/arrangementer/Oppvekstkonferansen_2017/ Pressekontakt:Charlotte Lundgren (924 22 209)Anne Charlotte Fischer (466

  • 1
  • 2
  • 3
  • Siste
  • >>

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.