Agder Energi
Agder Energi

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Saker
97
Meny

Viktigere vannkraft med riktigere skatt25.4.2019 08:11:42 CEST | Debattinnlegg

Reaksjonene på NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft viser at nordmenn flest ikke uten videre er villig til å gi slipp på mer uberørt natur, heller ikke når det skjer for å produsere strøm som skal bidra til lavere klimagassutslipp. Oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraft gir færre naturinngrep enn vindkraft, men dagens skatteregime fremmer ikke slike tiltak; - vann skattes langt hardere enn vind.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.