Abstrakt forlag
Abstrakt forlag utgir fagbøker for universiteter og høyskoler, næringsliv og offentlig forvaltning. Hovedsatsingen er akademisk publisering innenfor alle sjangre: lærebøker, forskningsmonografier, oppslagsverk og antologier. Kjernen i Abstrakt forlags forleggeri er kvalitet, redaksjonell oppfølging, innsikt i de ulike akademiske felt og kommunikasjonen med de markeder vi jobber mot. Som akademisk forlag er vi opptatt av nær kontakt med våre fagområder. Abstrakt forlag har derfor knyttet til seg egne fagredaktører fra forskning og undervisning. Forlaget ble etablert i 1998.
Saker
13
Meny

Hva vet vi egentlig om militære operasjoner? Hva er effektiv bruk av militærmakt?23.1.2013 12:31 | Pressemelding

Onsdag 16. januar 2013 ble Forsvarets spesialkommando satt i alarmberedskap. Men hva betyr egentlig det? Det skjer stadig en vitenskapeliggjøring av krig og militære operasjoner. Selv om det er skrevet mye om krig og internasjonale oppdrag, finnes det lite norsk litteratur som dekker det vitenskapsteoretiske grunnlaget for Forsvarets operative virksomhet. Boken "Krigens vitenskap" har også et eget kapittel viet til ikke-statlig krigføring, også kalt den "andre formen" for krig.

Det er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep mot menn.10.12.2012 16:21 | Pressemelding

Ved å bryte tausheten gjør den overgrepsutsatte seg sårbar. Åpenhet krever derfor både styrke og mot. Men det er en ensom kamp, fordi samfunnet og kulturen som oftest avviser at menn kan være offer. Dette er til overgriperens fordel, og fører til at overgrepsutsatte ofte velger å tie. "Sårbar og sterk - Menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep" er en bok om et meget underbelyst tema. Den nye boken til Torbjørn H. Andersen og Abstrakt forlag er et viktig bidrag til kjønnsforskningen.

Den økonomiske nyttetekningen styrer kunsten og humaniora med klam hånd.17.10.2012 14:41 | Pressemelding

Hva er kunst godt for? Sport? Eller humanistisk forskning for den sakens skyld? Vi opplever mer og mer at økonomien styrer kulturen. Den økonomiske nyttetenkningen legger en klam hånd over stadig flere livsområder: kunst, utdanning, forskning, barn, idrett og natur. Humanister og kunstnere som forholder seg kritisk til dette anklages gjerne for å snakke på automatgir bl.a. om ”kunnskapens egenverdi”, ”kunstens egenverdi” og ”den skrekkelige samfunnsnytten”. Abstrakt forlag er ute med en ny bok om om kulturpolitikkens sjeve fordelinger og hvordan det påvirker kunsten.

Boklansering av "22. juli Forstå - forklare - forebygge"16.10.2012 16:11 | Pressemelding

Terroren som rammet oss 22. juli 2011 utfordrer våre intellektuelle og emosjonelle evner, slik 9/11 gjorde det med USA for 10 år siden. For å forstå terrorhandlingene må vi søke etter svar innenfor flere kunnskapsområder og fagmiljøer. Boken analyserer selve terrorhandlingen, men også våre reaksjoner på terroren, og kaster slik lys over noe som fremdeles er vanskelig å begripe. Var terroren en gal manns verk eller en ideologisk motivert handling? Forklares terrorhandlingene best gjennom et fokus på psykiatriske faktorer? Eller på samvirket mellom psykologiske og politiske? Hvilket fokus, og hva slags kunnskap gjør oss i stand til å forebygge terror? Andre vesentlige spørsmål som reises i boken er: Hvordan fungerte sentrale institusjoner etter terroranslaget? Hvilken rolle spilte mediene? Sviktet Universitetet i Oslo da Fjordman fikk godkjent sin masteroppgave? Og hvordan har egentlig rettsstaten Norge fungert etter 22. juli?
Abstrakt forlag utgir fagbøker for universiteter og høyskoler, næringsliv og offentlig forvaltning. Hovedsatsingen er akademisk publisering innenfor alle sjangre: lærebøker, forskningsmonografier, oppslagsverk og antologier. Kjernen i Abstrakt forlags forleggeri er kvalitet, redaksjonell oppfølging, innsikt i de ulike akademiske felt og kommunikasjonen med de markeder vi jobber mot. Som akademisk forlag er vi opptatt av nær kontakt med våre fagområder. Abstrakt forlag har derfor knyttet til seg egne fagredaktører fra forskning og undervisning. Forlaget ble etablert i 1998.