Consilio

Ritalin godkjent for behandling av ADHD hos voksne - tilbake på blå resept.

Del

To til fem prosent av alle skolebarn antas å ha ADHD, og for dem finnes det hjelp i form av legemidler som blant annet øker konsentrasjonsevnen og reduserer hyperaktivitet og impulsiv atferd. Mer enn halvparten av alle barn som får diagnosen ADHD, vil i voksen alder fortsatt oppfylle diagnosekriteriene for ADHD med nedsatt funksjonsevne på flere livsområder. Legemiddelverket har nå godkjent Ritalin kapsler for behandling av voksne pasienter med ADHD, og behandlingen refunderes igjen på blå resept fra 15.mai 2014.

Torbjørn Tvedten, spesialist i psykiatri med praksis i Skien, mener at det er bra for både pasienter og behandlende leger at Ritalin-behandling av voksne pasienter med ADHD igjen er på blå resept. – Det er en spesialist som gjør utredningen og stiller diagnosen. Men det er fastlegene som står for langtidsoppfølgingen. Når SLV nå har godkjent behandlingen med Ritalin, og pasientene får medisinen på blå resept, så blir oppfølgingen for allmennlegene greiere.

 SLV trakk tilbake ordningen med Ritalin på blå resept til voksne med ADHD i 2011. Den gang mente man sentralt i EU at spørsmål vedrørende effekt og sikkerhet av Ritalinbehandling ikke var godt nok avklart. Nå finnes det data fra langtidsstudier som viser dette, og Ritalin er derfor på nytt blitt godkjent som behandling for voksne med ADHD. Samtidig er det fattet vedtak om å inkludere Ritalin i blåreseptordningen.

Langtidsstudie med norske pasienter dokumenterer effekt og sikkerhet.

 

Novartis har gjennomført en langtidsstudie med Ritalin hos voksne pasienter med ADHD. Studien ble gjennomført i flere europeiske land inklusive Norge, og omfattet mer enn 700 pasienter. Studien ble publisert i slutten av 2013, og Tvedten var en av medforfatterne.

Dette var den første studien av ADHD hos voksne der man evaluerte både symptomer og funksjon, og det ble konkludert med at Ritalin kan gi signifikant forbedring både når det gjelder symptomer og funksjon hos voksne med ADHD med en effekt som vedvarer minst 6 måneder. Data viser også at det ikke er spesielle sikkerhetsaspekter unikt forbundet med det å behandle voksne pasienter.

- Dette er den eneste studien som følger de pålagte formkravene fra EU, og dermed gir holdepunkt for bruk av Ritalin til voksne med ADHD, sier Tvedten.

 ADHD hos voksne

Det er anslått at mer enn halvparten av barn med ADHD fortsatt vil ha betydelige ADHD-relaterte problemer inn i voksen alder. I følge Folkehelseinstituttet vil symptomene endre seg med modning, ofte med mindre åpenbar hyperaktiv atferd, men med vansker med konsentrasjon og redusert evne til å organisere hverdagen.

Unge voksne med ADHD fullfører sjeldnere utdannelse og mister oftere jobben enn jevnaldrende, og denne gruppen utgjør en betydelig andel av unge på uføretrygd. De har også vansker med å holde på venner, og blir oftere foreldre i ung alder.

Undersøkelser tyder på at ADHD gir økt risiko for stoffmisbruk og kriminalitet. Flere undersøkelser, også fra Norge, tyder på at svært mange innsatte i fengsler har ADHD, eller hadde det som barn. Forskning viser at voksne med ADHD har økt sannsynlighet for å oppleve bilulykker.

- ADHD hos voksne handler mye om funksjonsgrad, sier Tvedten. Med modning lærer man seg mestringsstrategier for å takle ulike symptomer og utfordringer. Dette kan oppleves som svært slitsomt for den enkelte, og noen ganger trenger man hjelp og behandling for å kunne fungere godt i dagliglivet.

Ritalin kapsler førstevalget til voksne

Legemiddelverket uttaler i godkjennelsesbrevet at Ritalin kapsler med modifisert frisetting nå er det eneste metylfenidat-preparatet med godkjent indikasjon til behandling av ADHD hos voksne. Legemidler med godkjent indikasjon skal velges fremfor legemidler som ikke er godkjent for det aktuelle bruksområdet. Til voksne vil dette medføre at Ritalin kapsler blir førstevalget av metylfenidat-preparatene.

Nøkkelord

Kontakter

Psykiater Torbjørn Tvedten, mob 905 98 098, torbjorn tvedten@terapi.nhn.no
Kommunikasjonssjef Novartis Nicklas Rosendal, mob +46 70 889 33 34
Kommunikasjonsrådgiver Torkill Hansen, mob 908 91 395, torkill@consilio.no

Dokumenter

Om Consilio

Consilio
Consilio
Storgaten 21
3126 TØNSBERG

33 30 79 10http://www.consilio.no/
Novartis er et sveitsisk selskap som utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Novartis er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler . Vår viktigste oppgave er å sørge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Ingen skal lide unødvendig når de kan få hjelp av våre legemidler.

Følg saker fra Consilio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Consilio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Consilio

9 av 10 med psoriasis blir diskriminert eller ydmyket pga sin hud7.7.2016 14:12Pressemelding

Resultatene fra verdens største globale spørreundersøkelse hos folk med med psoriasis viser at 84 % av folk med moderat til alvorlig psoriasis opplever diskriminering og ydmykelse, og mange blir stirret på offentlig pga sin sykdom eller opplever å bli spurt om de er smittsomme. I tillegg viser resultatene fra mer enn 8.300 respondenter at folk med psoriasis har svært lave forventninger med tanke på å få sykdomsfri hud.

Planlegg det naturlige!14.6.2016 06:00Pressemelding

Trenden er klar, hageliv er mer populært enn noen gang og det er det naturlige uttrykket som vinner frem til fordel for det mer strigente og parklignende uttrykket. En blomstrende hage full av liv, humlesurr og fuglesang er for mange kun en drøm, men faktisk veldig lett å få til, sier gartner Veronika Nauf Steinsholt i Nordic Garden. Du trenger bare å hjelpe litt til og legge forholdene til rette, så kommer blomster og besøk naturlig av seg selv.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom