Forskerfabrikken Norge AS

Derfor er sommerskole viktig!

Del

I hele Norge gleder barn seg til sommerferien. Da skal de slappe av og kose seg. Blir ferien for lat, er sjansen stor for at de henger etter når skolen begynner igjen.

Forskerfabrikken arrangerer sommerskole for barn og unge. Målet er å få flere interessert i realfag.
Forskerfabrikken arrangerer sommerskole for barn og unge. Målet er å få flere interessert i realfag.

Av Hanne S.Finstad, fabrikksjef i Forskerfabrikken.

Allerede tilbake i 1924 begynte forskere å undre på hva en lang sommerferie har å si for barns skolegang. Siden har det blitt gjort mange slike studier, og det er ingen tvil om resultatene. Barn som opplever lite i sommerferien og er mye overlatt til seg selv, kommer på etterskudd i sin utvikling i forhold til barn som har en aktiv ferie. Når de så kommer tilbake til skolen, har de fått en ulempe som det er vanskelig å ta igjen. Det viser blant annet en studie fra USA som fulgte nesten 800 barn som var tilfeldig valgt ut fra 20 offentlige skoler. Forskerne samlet inn informasjon om barnas skoleresultater og familiebakgrunn gjennom hele skolegangen, og i tillegg ble de intervjuet om høyere utdanning da de var voksne. Resultatene viste at forskjeller på innhold i sommerferien gjennom barneskolen, kunne forklare mye av forskjellene i barnas skoleferdigheter. Gjennom året fikk de den samme undervisningen og utviklet seg jevnt fra sitt nivå, men hver sommer var det en del barn som stoppet opp fordi de opplevde lite i ferien. Dermed ble gapet mellom svake og sterke elever gradvis større. Hva skal så foreldre gjøre for å sørge for at barna får gode stimuli og opplevelser i sommerferien?

I ukene hvor foreldrene må jobbe mens barna har fri, kan sommerskoler være et godt alternativ. I de siste årene har det kommet mange tilbud innen både idrett og friluftsliv, språk, musikk og naturvitenskap. Noen barn har ekstra utfordringer på skolen, og det er lett å tenke at de fortjener fri fra disse utfordringene i ferien. Det er ikke lurt, for da vil problemene bare være større når høsten kommer. Sommerskoler kan være med å fornye læringsgleden. I skolen skal barna gjennom et pensum, og det blir liten tid til fordypning. Samtidig er det først når barn får fordype seg og øve, at de opplever mestring. Det gir igjen motivasjon og glede. Her kan sommerskoler spille en viktig rolle fordi barn får jobbe i dybden med et fagområde over flere dager. I Forskerfabrikken tror vi det er grunnen til at så mange barn trives på vår sommerskole. Vi gjør realfag til praktiske fag hvor barna får utforske og eksperimentere ute og inne hele dagen. Vi lager vulkaner, forsker på slim og studerer spennende kjemiske reaksjoner. Opplevelsene kobler vi til ekte fagbegreper slik at ord som atom, molekyl og magmatisk bergart gir mening. Slik får barna en dypere forståelse for fagene når de er tilbake i klasserommet.

For noen vil slike sommerskolekurs være en utfordring fordi de koster penger. Derfor er det flott at stadig flere kommuner tilbyr gratis eller meget rimelige sommerskoler for barn. Vi i Forskerfabrikken tilbyr også gratis eller billigere plasser i samarbeid med lokale støttespillere der det er mulig. Stadig flere bedrifter velger også å sponse sommerskoler for barn i sitt nærmiljø slik at alle som vil kan delta. Vi håper denne utviklingen vil fortsette. Å gi barn aktive og lærerike opplevelser i ferien, er en god investering for fremtiden. God ferie!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forskerfabrikken arrangerer sommerskole for barn og unge. Målet er å få flere interessert i realfag.
Forskerfabrikken arrangerer sommerskole for barn og unge. Målet er å få flere interessert i realfag.
Last ned bilde
Fabrikksjef i Forskerfabrikken, Hanne S.Finstad.
Fabrikksjef i Forskerfabrikken, Hanne S.Finstad.
Last ned bilde

Lenker

Om Forskerfabrikken Norge AS

Forskerfabrikken Norge AS
Forskerfabrikken Norge AS
Postboks 6731, Etterstad
0609 Oslo

22 15 54 00http://www.forskerfabrikken.no

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som arbeider for at flere barn og unge skal bli mer interessert i realfag, og bidra til at de forstår disse fagene bedre. Vi tilbyr kurs i forskning og teknologi på linje med andre kultur- og fritidsaktiviteter som musikk, dans og sport.

Følg saker fra Forskerfabrikken Norge AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskerfabrikken Norge AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.