Mattilsynet

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Del

Foreløpige prøveresultater fra en voksen reinsdyrbukk felt i Nordfjella peker på nok et tilfelle av skrantesjuke. Et endelig prøvesvar er ventet mot slutten av uken.

Dyret blir nå sendt til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser.

- Så langt har vi funnet 12 dyr med skrantesjuke i Norge, vi forventer at det tallet vil stige etter hvert som den statlige fellingen på Nordfjella fortsetter. Målet med den omfattende aksjonen er å fjerne sykdommen fra norsk natur, så vi igjen kan ha friske viltstammer i området, sier Hallgeir Herikstad, skrantesjuke-koordinator i Mattilsynet.

Fellingen foregår i regi av Statens naturoppsyn, og Mattilsynet har ansvar for prøvetaking og smittehåndtering. Reinsdyrene som blir felt transporteres ned fra fjellet, til et baseområde hvor det tas ut prøvemateriale. Det blir tatt prøver av alle dyr som felles, og prøvene analyseres av Veterinærinstituttet.
Uttak av villreinstammen gjøres for å hindre at skrantesjuke sprer seg. Dette dreier seg ikke først og fremst om å fjerne syke dyr, men å fjerne smitten for å hindre at sykdommen sprer seg til andre hjortedyr og miljø.

Om skrantesjuke:

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr, og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.
Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller skrantesjuke hos hjortedyr.
Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.
Skrantesjuke er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.
Sykdommen er dødelig for dyr.

Nøkkelord

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom