Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Youth Wiki: Europa satser på ungdom

Del

Youth Wiki er en ny online-plattform som beskriver ungdomspolitisk satsning i Europa. 27 land deltar, inkludert Norge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er Norges nasjonalkorrespondent, og rapporterer hvem, hvor og på hvilken måte det satses på unge i Norge.

– Vi er stolte av at vi ble valgt til å være Norges nasjonalkorrespondent på feltet. Norge er gode på å støtte ungdom, men i europeisk sammenheng er vi på ingen måte best på alt, så her er det mye å lære. Er du nysgjerrig på hvorfor Finland har en av verdens beste skoler, hva som gjør Storbritannia ledende i ungdomsmedvirkning og satsing på ungdomsarbeid, eller hvordan kulturprogram spesielt lykkes i integreringsarbeidet i Belgia, så kan du slå opp i Youth Wiki, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. 

Hva er Youth Wiki?
Youth Wiki er en faglig online-database som beskriver nasjonale strukturer, lovverk, aktører, og satsninger som støtter ungdom og unge mennesker i Europa. Ungdom og unge mennesker er i alderen 13 til 30 år. 

Innholdet rapporteres av oppnevnte nasjonale eksperter innenfor ungdomspolitikk, og er basert på og linket til offentlige informasjonskilder i de respektive landene. All tekst i Youth Wiki er på engelsk. 

– Et av hovedmålene til Youth Wiki er å fremme europeisk samarbeid og støtte evidensbasert beslutningstaking. Norge har en sektordelt politikk, noe som kan gjøre det utfordrende for beslutningstakere å kjenne til de ulike fagfeltenes innsatsområder. Youth Wiki kan derfor benyttes av norske lesere for å få en oppdatert oversikt over hva som er gjeldene praksis også i Norge, sier Trommald. 

Hvilket innhold har Youth Wiki?
Youth Wiki er oppdelt i tema som gjenspeiler de åtte satsingsfeltene i Europakommisjonens ungdomsstrategi: 

 • Utdannelse
 • Frivillighet
 • Helse
 • Medvirkning
 • Arbeid og entreprenørskap
 • Sosial inkludering
 • Kultur og kreativitet
 • Ungdom og Verden 

Innholdet i Youth Wiki gjenspeiler videre nasjonale prioriteringer, strukturer og politiske styringsnivåer. Dessuten kan leseren sammenligne ett lands praksis mot et annet – for eksempel seksualundervisning i Norge versus Italia. 

Youth Wiki i Norge
Rapportering av praksis fra de ulike land inn til Europakommisjonen er på ingen måte nytt, men dette er første gangen Norge rapporterer på ungdomspolitisk satsing på tvers av sektorene.

Norge har fra før bidratt inn til Europakommisjonens søsterside “Eurydice” som omtaler de ulike lands utdannelsespolitikk. Youth Wiki gjelder hele bredden av ungdomspolitisk satsing.

Oversikten er ikke uttømmende, men i stadig utvikling.

Om norske aktører som jobber med og for ungdom ser at deres program eller praksis ikke er beskrevet, kan de melde dette inn til youthwiki@bufdir.no.

Melding eller forespørsler om Youth Wikis innhold generelt sendes samme adresse.

URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/youthwiki

 

Faktaboks 1:  

Hvem eier Youth Wiki?

Hvem bidrar fra Norge? 

Youth Wiki er finansiert og eid av Europakommisjonen og driftet av det utøvende organet EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, DG Education, Youth, Sport and Culture og den underliggende enheten Erasmus+: Education and Youth Policy Analysis - Unit A7. 

Alle land som deltar i Erasmus+ programmet har blitt spurt om å bidra med en oppnevnt nasjonalkorrespondent til Youth Wiki. 

I Norge er det Barne- og likestillingsdepartementet som har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) oppdraget å være Norges nasjonalkorrespondent. 

Bufdir har også oppdraget som nasjonalkorrespondent til EKCYP - The European Knowledge Center for Youth Policy. EKCYP er et samarbeidsprosjekt mellom Europakommisjonen og Europarådet - kalt the EU - CoE Youth Partnership.

Faktaboks 2:

Hvem bidrar fra Europa?
Alle landene som deltar i Erasmus+ programmet har blitt forespurt om å bidra inn til Youth Wiki, og pr. mars 2018 deltar 27 land (flere kommer til i løpet av 2018): 

Belgia (tre politiske systemer som dekker språksamfunnene i landet: flamsk, fransk og tysk.)

Estland

Finland

Frankrike

Island

Kroatia

Kypros

Latvia

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederland

Norge

Polen

Portugal

Republikken Makedonia

Romania

Slovakia

Slovenia

Spania

Storbritannia (fire politiske systemer som beskrives fra regionene: England, Wales, Skottland og Nord-Irland)

Sverige

Tsjekkia

Tyrkia

Tyskland

Ungarn

Østerrike 

Faktaboks 3: Youth Wiki oppsummert

 • Omfattende og faglig fundert nettside som beskriver nasjonale strukturer, lovverk, aktører, og satsninger som støtter ungdom i Europa.
 • 27 europeiske land deltar.
 • Lansert 12. desember 2017.
 • Oppdateres årlig av nasjonale eksperter.
 • Fra norsk hold rapporteres det om alle aktører som jobber spesielt for og med ungdom (13 – 30 år) – dette har ikke vært gjort tidligere. 

Kontakt:
medierådgiver Charlotte Lundgren
telefon 924 22 209
mail charlotte.lundgren@bufdir.no 

Bilder

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Økning i antall brukere ved incestsentrene22.6.2018 10:32:19 CESTPressemelding

(Oslo 22.6.2018) Det er en økning i antall personer som henvendte seg til og besøkte sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Det viser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) årlige statistikk fra sentrene. 3438 kvinner og 1072 menn henvendte seg til sentrene i 2017. Det er en økning på totalt 14 % prosent. I alt var det 33 574 brukerhenvendelser til de 22 sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom