Volvat Medisinske Senter AS

Volvat Medisinske Senter utvider tilbudet innen kreftomsorg

Del

Over 30 000 fikk en kreftdiagnose i 2016. Innen 2030 forventes dette å stige til over 40.000 pr år. Stadig flere vil få kreft i årene fremover, fordi vi blir flere eldre, og risikoen for kreft øker med alderen. Vi vet også at endring i livsstil og vaner påvirker risikoen for å få kreft. Dette krever at vi må tenke nytt.

Volvat er opptatt av at pasienter med alvorlige kreftsykdommer skal få god informasjon, rask utredning og effektiv behandling. Vi skal tilby kompetent behandling og varm omsorg – helt frem til livet slutt om nødvendig. I tillegg har vi et spesielt ønske om å bidra aktivt i forebyggende krefttiltak.

Kapasitetsutfordringer

Selv om tjenestene til pasienter med kreft stadig utvikles, er det fortsatt kapasitetsutfordringer i sykehusene og i kommunehelsetjenesten. Mange kreftpasienter får fremdeles ikke utredning, diagnostisering og behandling innenfor fastsatt tid. Som følge av den økte kreftforekomsten, vil kapasiteten bli ytterligere utfordret i årene frem mot 2030.

Vi må derfor tenke nytt og ta i bruk den kapasiteten vi har tilgjengelig, slik at pasientene slipper unødvendig ventetid. Volvat er tilhenger av en offentlig styrt og finansiert helsetjeneste, med offentlig og privat drevne sykehus som samarbeider, hjelper og utvikler hverandre. Volvat ønsker å bidra til at pasienter med kreft kan sikres gode helsetjenester og trygghet i en vanskelig situasjon. Vi utvider derfor vårt tilbud til pasienter med kreft.

Våre tjenester på kreftområdet

I første omgang vil våre spesialister konsentrere seg om følgende områder:

  • Informasjon: Mange er bekymret for kreft. Gjennom kunnskapsformidling ønsker vi å møte behovet for informasjon for å redusere bekymringer og for å øke kunnskapen om forebyggende tiltak.
  • Utredning: Ved mistanke om kreft, vil vi tilby konsultasjoner uten ventetid. Dette inkluderer somatiske undersøkelser, samt videre utredninger tilpasset pasientens symptomer. For å redusere utrygghet, skal vi raskt få avklart om pasienten har en kreftdiagnose.
  • Behandling: Dersom pasienten har en kreftdiagnose, kan vi henvise vedkommende til det offentlige pakkeforløpet, eller starte behandling umiddelbart selv. Vi tilbyr pasienten et fast behandlingsteam og både kirurgisk og medikamentell behandling. Vi tilbyr medikamentell behandling som er anbefalt av norske helsemyndigheter, men som ikke finansieres av de offentlige helseforetakene, som for eksempel immunterapi.
  • Omsorg ved livets slutt: En del av kreftpasientene vil oppleve at de får metastaser (spredning av kreften) og hos noen vil videre kreftbehandling ikke være aktuelt. Undersøkelser viser at de aller fleste ønsker å avslutte livet hjemme i kjente omgivelser. Volvat ønsker å gi disse pasientene og deres pårørende et trygt og godt omsorgstilbud i form av informasjon, oppfølging i eget hjem eller som døgnopphold (hospice).

Vårt overordnede mål

For Volvat er det et samfunnsansvar å bidra til å realisere visjonen om pasientens helsetjeneste. Men den må også være bærekraftig, og vi må bruke de samlede ressurser slik at vi får best mulig helsetjenester til befolkningen. Gjennom dette tilbudet ønsker vi å bidra til dette.

Vårt overordnede mål er å sikre best mulig livskvalitet for kreftpasienter og deres pårørende gjennom hele sykdomsforløpet.

Nøkkelord

Kontakter

Om Volvat Medisinske Senter AS

Volvat Medisinske Senter AS
Volvat Medisinske Senter AS
Borgenveien 2A
0303 Oslo

22 95 75 00http://www.volvat.no

Volvat Medisinske Senter er et av landets ledende private helseforetak

Vi har over 30 års erfaring med drift av helsetjenester og har et bredt tilbud av medisinske tjenester som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering. Volvat skal være et supplement og et alternativ til det offentlige helsevesen.

Volvat Medisinske Senter ble først etablert i Oslo i 1985 på Volvat i Oslo. I dag har Volvat åtte medisinske sentre i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Moss (fra januar 2017), Hamar, Trondheim og Tromsø.

Volvat i Oslo, Trondheim og Bergen har sykehusgodkjenning, og kirurgiske avdelinger er ISO sertifisert. Alle sentrene er sentralt lokalisert.

Følg saker fra Volvat Medisinske Senter AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Volvat Medisinske Senter AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.