Samferdselsdepartementet

Vil utrede luftfartssystemet ved Hammerfest

Del

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for næringsutvikling i hele landet. I Hammerfestområdet har olje- og gassrelatert virksomhet skutt fart de siste årene, og trafikken ved Hammerfest lufthavn har økt betydelig. Vi ber nå Avinor om å starte arbeidet med en konseptvalgutredning for luftfartssystemet i Hammerfestområdet. En slik utredning vil gi kunnskap om hvordan behovet for flytransport i området best kan løses, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hammerfest lufthavn hadde 122 000 passasjerer i 2007. Ti år senere, i 2017, var det 163 000 passasjerer ved lufthavna. Avinor forventer fortsatt trafikkvekst i forbindelse med leteboring og utbygging av nye felt. I 2016-2017 hadde lufthavna en værmessig regularitet på 95,6 prosent. Rullebanen er 880 meter lang, og kan håndtere flytyper med maksimalt 39 seter. Fly av denne størrelsen kan ikke betjene Sør-Norge direkte til/fra Hammerfest. På grunn av terrenget rundt lufthavna vil en rullebaneforlengelse ikke gi tilfredsstillende operative forhold eller mulighet for å operere større fly.

Avinor har gjennomført studier av vær- og vindforhold, samt vinterdrift, ved to alternative lufthavnlokaliteter, Grøtnes og Fuglenesdalen. Arbeidet viste at bare Grøtnes kan gi et stabilt og forutsigbart flytilbud.

En eventuell ny lufthavn ved Hammerfest må finansieres av staten. Statlige prosjekter med antatt kostnadsramme over 750 millioner kroner skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (KS1/KS2) før prosjektet eventuelt legges frem for Stortinget. Det skal foreligge en konseptvalgutredning (KVU) som underlag for kvalitetssikringen (KS1). Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å starte arbeidet med en KVU for alternative lufthavnløsninger for Hammerfestområdet. Resultatene fra KVU/KS1 vil inngå i Samferdselsdepartementets arbeid med neste Nasjonale transportplan.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen17.7.2018 11:08Pressemelding

- Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport5.7.2018 13:56Pressemelding

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. I denne handlingsplanen for kollektivtransport vil framkommelighet, miljø og teknologi få en sentral rolle på veien mot morgendagens løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avtale med Norges televisjon sikrer formidling av TV-signaler og flere frekvensressurser til mobilt brebånd og 5G3.7.2018 17:10Pressemelding

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har i dag signert en avtale med Norges televisjon (NTV). Avtalen innebærer at kringkastingstjenester (TV-signaler) fortsatt formidles i bakkenettet frem til NTVs konsesjon utløper sommeren 2021. I tillegg sikrer avtalen at frekvensene i 700 MHz-båndet kan brukes til mobilkommunikasjon og etterhvert 5G fra 1. november 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom