Samferdselsdepartementet

Vil utrede luftfartssystemet ved Hammerfest

Del

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for næringsutvikling i hele landet. I Hammerfestområdet har olje- og gassrelatert virksomhet skutt fart de siste årene, og trafikken ved Hammerfest lufthavn har økt betydelig. Vi ber nå Avinor om å starte arbeidet med en konseptvalgutredning for luftfartssystemet i Hammerfestområdet. En slik utredning vil gi kunnskap om hvordan behovet for flytransport i området best kan løses, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Hammerfest lufthavn hadde 122 000 passasjerer i 2007. Ti år senere, i 2017, var det 163 000 passasjerer ved lufthavna. Avinor forventer fortsatt trafikkvekst i forbindelse med leteboring og utbygging av nye felt. I 2016-2017 hadde lufthavna en værmessig regularitet på 95,6 prosent. Rullebanen er 880 meter lang, og kan håndtere flytyper med maksimalt 39 seter. Fly av denne størrelsen kan ikke betjene Sør-Norge direkte til/fra Hammerfest. På grunn av terrenget rundt lufthavna vil en rullebaneforlengelse ikke gi tilfredsstillende operative forhold eller mulighet for å operere større fly.

Avinor har gjennomført studier av vær- og vindforhold, samt vinterdrift, ved to alternative lufthavnlokaliteter, Grøtnes og Fuglenesdalen. Arbeidet viste at bare Grøtnes kan gi et stabilt og forutsigbart flytilbud.

En eventuell ny lufthavn ved Hammerfest må finansieres av staten. Statlige prosjekter med antatt kostnadsramme over 750 millioner kroner skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring (KS1/KS2) før prosjektet eventuelt legges frem for Stortinget. Det skal foreligge en konseptvalgutredning (KVU) som underlag for kvalitetssikringen (KS1). Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å starte arbeidet med en KVU for alternative lufthavnløsninger for Hammerfestområdet. Resultatene fra KVU/KS1 vil inngå i Samferdselsdepartementets arbeid med neste Nasjonale transportplan.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert19.9.2018 17:42Pressemelding

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar.

Samferdselsminister Dale til verdskongress om ny transportteknologi14.9.2018 12:43Pressemelding

– Heile verda ser til Norge når det er snakk om robuste og raske mobilnett, og elbil. Vi har særs gode føresetnader for å vere i tet i den transportrevolusjonen som no er i gang, og det er viktig at norsk industri tek del i utviklinga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Han deltek tysdag 18. og onsdag 19. september på ITS World Congress i København der ny transportteknologi og digitalisering er tema.

Betre rutetilbod og store miljøgevinstar i ny kontrakt på ferjestrekninga Halsa-Kanestraum i Møre og Romsdal5.9.2018 12:39Pressemelding

- Regjeringa satsar på ei grøn framtida i norsk ferjedrift. Derfor stiller vi strenge miljøkrav i den nye kontrakten på ferjestrekninga Halsa-Kanestraum. I tillegg sørgjer vi for fleire avgangar, spesielt i helgane og på nattetid. Slik knyter vi regionane på kvar side av fjorden betre saman og sørgjer for ein enklare reisekvardag for folk flest, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom