Innovasjon Norge

Vil styrke norsk helseinnovasjon

Del

En mer ambisiøs innovasjonspolitikk kan bidra til å løse mange av de fremtidige utfordringene som norsk helse- og omsorgssektor står overfor. I Arendal i tirsdag presenterte Innovasjon Norge sine anbefalinger til hvordan Norge kan få til mer innovasjon i helsesektoren.

En ny rapport fra Innovasjon Norge peker på muligheter for norsk helseinnovasjon. Rapporten ble presentert under Arendalsuka tirsdag. Fra venstre administrerende direktør Anita KrohnTraaseth i Innovasjon Norge, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets Helse og omsorgskomite ,Kristin Ørmer Johnsen, og redaktør for rapporten, Jorunn Birgitte Gjessing-Johnsrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.
(Foto: Innovasjon Norge)
En ny rapport fra Innovasjon Norge peker på muligheter for norsk helseinnovasjon. Rapporten ble presentert under Arendalsuka tirsdag. Fra venstre administrerende direktør Anita KrohnTraaseth i Innovasjon Norge, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets Helse og omsorgskomite ,Kristin Ørmer Johnsen, og redaktør for rapporten, Jorunn Birgitte Gjessing-Johnsrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge. (Foto: Innovasjon Norge)

Innovasjon Norge mener satsing på vellykkede innovasjoner innen helsesektoren vil ha trippel vinningseffekt: Pasientene får bedre liv, samfunnet som helhet kan tilby mer ressurseffektive helsetjenester og næringslivet kan utvikle seg gjennom å lage og selge verdens beste løsninger for fremtidige voksende helseutfordninger.

- Lykkes næringslivet med å lage de beste løsningene for norske pasienter, er veien også kort til konkurransedyktige posisjoner internasjonalt, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Mulighetsområde
Sammen med norsk næringsliv har Innovasjon Norge allerede definert Helse og velferd som et av seks mulighetsområder for fremtidig vekst. Utfordringene for helserettet innovasjon handler både om tilstrekkelig kapital til å vokse, og om å utvikle et marked som etterspør og kjøper nye løsninger.

- Vi har allerede mye god forskning innen medisin og helse. Utfordringen er å kommersialisere og anvende denne forskningen. Eiere og drivere av norske helsevirksomheter må i større grad gi rom for og etterspørre nye innovative løsninger. Anskaffelsesprosedyrene er også en stor utfordring for de bedriftene som i dag driver med helseinnovasjon, sier Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, og redaktør for rapporten som tirsdag ble presentert i forbindelse med Arendalsuka.

Såkornfond og innovasjonspartnerskap
Innovasjon Norge mener det er mye å vinne på å jobbe i partnerskap for å løse dagens og fremtidige viktige samfunns- og helseutfordringer. Et konkret forslag i rapporten er opprettelsen av et nytt såkornfond der offentlig og privat kapital sammen kan investere i innovasjon og utvikling av helseområdet.

- Vi anbefaler også regjeringen å utforme en etterspørselsorientert politikk for helse slik det er gjort i Storbritannia, sier Gjessing-Johnrud.

I tillegg skal Innovasjon Norge nå i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og Stavanger kommune teste ut Innovasjonspartnerskap som en ny modell for offentlig-privat innovasjonssamarbeid.

- Dette er en ny modell for offentlig-privat innovasjon, der kundene får sitte i førersetet. Her skal Stavanger jobbe tett med næringslivet for å få frem nye, skreddersydde og pasientvennlige løsninger på viktige helseutfordringer, sier Gjessing-Johnsrud.

-------------------

For mer informasjon, vennligst kontakt: Kristin Welle-Strand, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge, mob 93 45 83 03
E-post: krwel@innovasjonnorge.no

Se rapporten her: http://www.drømmeløftet.no/arendalsuka-innovasjon-norges-nye-rapport-om-helse-og-velferd/

FOTO:
En ny rapport fra Innovasjon Norge peker på muligheter for norsk helseinnovasjon. Rapporten ble presentert under Arendalsuka tirsdag. Fra venstre administrerende direktør Anita KrohnTraaseth i Innovasjon Norge, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets Helse og omsorgskomite ,Kristin Ørmer Johnsen, og redaktør for rapporten, Jorunn Birgitte Gjessing-Johnsrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.
(Foto: Innovasjon Norge)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En ny rapport fra Innovasjon Norge peker på muligheter for norsk helseinnovasjon. Rapporten ble presentert under Arendalsuka tirsdag. Fra venstre administrerende direktør Anita KrohnTraaseth i Innovasjon Norge, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets Helse og omsorgskomite ,Kristin Ørmer Johnsen, og redaktør for rapporten, Jorunn Birgitte Gjessing-Johnsrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.
(Foto: Innovasjon Norge)
En ny rapport fra Innovasjon Norge peker på muligheter for norsk helseinnovasjon. Rapporten ble presentert under Arendalsuka tirsdag. Fra venstre administrerende direktør Anita KrohnTraaseth i Innovasjon Norge, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets Helse og omsorgskomite ,Kristin Ørmer Johnsen, og redaktør for rapporten, Jorunn Birgitte Gjessing-Johnsrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge. (Foto: Innovasjon Norge)
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom