snakkomspill.no

Vil redusere spillekonflikt i hjemmet

Del

3 av 10 opplever konflikt i hjemmet på grunn av spill. Lotteritilsynet og Medietilsynet lanserer kampanjen «Snakk om spill». Målet er å gi foreldre verktøy i kampen mot de negative sidene ved spill.

Bjørn Leirdal, prosjektleder for Snakk om spill-kampanjen
Bjørn Leirdal, prosjektleder for Snakk om spill-kampanjen

– Nær alle barn og unge spiller, og spill er blitt en viktig del i læring og underholdning. Samtidig viser undersøkelser at spill er en kilde til bekymring og konflikt i mange hjem og familier. Løsningen er foreldre som er involvert i, og som snakker med barna om deres spillevaner, sier Bjørn Leirdal, prosjektleder for Snakk om spill-kampanjen.

Lotteritilsynet og Medietilsynet står bak kampanjen «Snakk om spill». Kampanjenettsiden https://snakkomspill.no/ skal gi foreldre og voksne informasjon og verktøy for å kunne snakke med barna om spill.

– Vi har laget en nettressurs som er enkel for foreldre å bruke, som skal gi informasjon og verktøy de trenger for å kunne snakke godt med barna om spill. På siden kan de blant annet lese om hvor mye det er vanlig at barn spiller, hvilke spill som er vanlig i ulike aldersgrupper. De kan også ta tester for å se om barnet har problemer med spill, eller om de er flinke nok til å engasjere seg og snakke med barna om spill, sier Leirdal.

Spiller barnet ditt for mye? Ta testen her.

Snakker du med barnet ditt om spill? Ta testen her.

Involver deg tidlig
Undersøkelser viser at foreldre gjerne har god oversikt over barn og unges spilling i tidlig alder, men at oversikten faller drastisk ettersom barna blir eldre. Det er gjerne i denne alderen at utfordringer med spill også er mer tilstede.

– Det er når barna blir eldre at de spiller mer, samtidig som de møter på mer voksne spillprodukter. 5 av 10 barn fra 9 til 16 år har spilt spill med 18-årsgrense. Vi oppfordrer foreldre til å involvere seg og å sette grenser tidlig. Da blir det enklere å følge opp barna etterhvert som de blir eldre, sier Leirdal.

Ifølge Medietilsynets foreldreundersøkelse sier 4 av 10 foreldre at spill rettet mot barn er for voldsomme.

Kampanjefilm: «– Se, jeg har bygget dette her!»
Lotteritilsynet og Medietilsynet har i forbindelse med kampanjen laget videoen «Snakk om spill», som illustrerer hvordan spill ofte er mer lærerikt for barn og unge enn mange kanskje tror.

– Historisk har gjerne spill vært sett på som meningsløst tidsfordriv. Slik er det ikke. Spill er en hobby på lik linje med andre interesser, og spill har en unik evne til å engasjere, og til å utvikle ferdigheter blant barn og unge. Derfor brukes også spill mer og mer i skolen.

Se filmen «Snakk om spill» her

For mer informasjon, kontakt:
Bjørn Leirdal, prosjektleder for «Snakk om spill»
+47 992 84 350
ble@lottstift.no   

Om kampanjen
Snakkomspill.no er navnet på nettsiden til informasjonskampanjen Snakk om Spill, som oppfordrer foreldre og barn, samt skoler til å snakke om spill.

Kampanjen er et av flere tiltak i regjeringens Handlingsplan mot spillproblemer 2016-18. Planen er regjeringens verktøy for å arbeide målrettet mot de negative sosiale konsekvensene som pengespill og dataspill kan ha.

Snakkomspill.no er en del av et informasjonsprogram rettet mot utsatte grupper, der skolen er en viktig arena for å nå barn og ungdom, foreldre og andre som kan forebygge eller tidlig avdekke problem.

Kampanjen er et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Medietilsynet, begge underlagt Kulturdepartementet.

Bilder

Bjørn Leirdal, prosjektleder for Snakk om spill-kampanjen
Bjørn Leirdal, prosjektleder for Snakk om spill-kampanjen
Last ned bilde

Om snakkomspill.no

snakkomspill.no
snakkomspill.no
Storehagen 1B
Førde

http://www.snakkomspill.no

Snakkomspill.no er navnet på nettsiden til informasjonskampanjen Snakk om spill, som oppfordrer foreldre, barn og unge og skoler til å snakke om spill.

Følg saker fra snakkomspill.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra snakkomspill.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.