Unio

Vil ikke lengre hete helsesøster – nå blir de helsesykepleiere

Del

Tittelen helsesøster går ut og inn kommer helsesykepleier. Det ønsker styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund. Nå skal helseministeren få siste ord i saken.

– Det er gledelig at vi nå kan samle oss bak en ny kjønnsnøytral tittel. Helsesøster er en tittel som i liten grad reflekterer fagkompetansen Det er ikke tydelig at helsesøstre er sykepleiere med spesialutdanning, sier leder for Landsgruppen av helsesøstre i NSF, Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

Det var landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund som i 2015 vedtok at det skulle arbeides for kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere. Flere politikere, ulike ungdomsorganisasjoner og Likestillingsombudet har også ment at tittelen bør endres. Barne - og likestillingsministeren har invitert NSF til et møte i juni for å drøfte kjønnsnøytrale titler i helse- og omsorgssektoren for å motvirke kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg.

– Flere steder i landet er allerede andre titler tatt i bruk, som for eksempel helserådgiver og helsebror. Nå er vi blitt enige om å stå samlet bak forslaget om helsesykepleier. En arbeidsgruppe har vurdert både faglige, juridiske, politiske, språklige og praktiske konsekvenser av tittelendringen, sier Waldum-Grevbo etter vedtaket i styret i landsgruppen.

Nå skriver landsgruppens leder og NSFs forbundsleder Eli Gunhild By brev til helseminister Bent Høie der de anbefaler helsemyndighetene å vedta endringen. >

– Det er til syvende og sist de som må beslutte innføringen av ny tittel, sier Waldum-Grevbo.
Kontakter

Leder for Landsgruppen av helsesøstre i NSF, Kristin Waldum-Grevbo (tlf. 412 20 977)

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 368 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Unio vil være hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser. Vi arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom