Unio

Vil ikke lengre hete helsesøster – nå blir de helsesykepleiere

Del

Tittelen helsesøster går ut og inn kommer helsesykepleier. Det ønsker styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund. Nå skal helseministeren få siste ord i saken.

– Det er gledelig at vi nå kan samle oss bak en ny kjønnsnøytral tittel. Helsesøster er en tittel som i liten grad reflekterer fagkompetansen Det er ikke tydelig at helsesøstre er sykepleiere med spesialutdanning, sier leder for Landsgruppen av helsesøstre i NSF, Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

Det var landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund som i 2015 vedtok at det skulle arbeides for kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere. Flere politikere, ulike ungdomsorganisasjoner og Likestillingsombudet har også ment at tittelen bør endres. Barne - og likestillingsministeren har invitert NSF til et møte i juni for å drøfte kjønnsnøytrale titler i helse- og omsorgssektoren for å motvirke kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg.

– Flere steder i landet er allerede andre titler tatt i bruk, som for eksempel helserådgiver og helsebror. Nå er vi blitt enige om å stå samlet bak forslaget om helsesykepleier. En arbeidsgruppe har vurdert både faglige, juridiske, politiske, språklige og praktiske konsekvenser av tittelendringen, sier Waldum-Grevbo etter vedtaket i styret i landsgruppen.

Nå skriver landsgruppens leder og NSFs forbundsleder Eli Gunhild By brev til helseminister Bent Høie der de anbefaler helsemyndighetene å vedta endringen. >

– Det er til syvende og sist de som må beslutte innføringen av ny tittel, sier Waldum-Grevbo.
Kontakter

Leder for Landsgruppen av helsesøstre i NSF, Kristin Waldum-Grevbo (tlf. 412 20 977)

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 360 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom